Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Slotdag 2023 was warm, maar zeer geslaagd!

Het was warm op deze zaterdag, toen onze eindmiddag werd georganiseerd, bij de atletiek vereniging A.S.V. in Eibergen. Aldert Ottens was deze middag onze chauffeur en bij de Harmonie stond ook Hans Jager om met ons mee te reizen naar Eibergen. Het was er nog niet druk toen wij aankwamen, maar de commissie van welzijn stond ons al op de wachten. Joop Spexgoor was druk bezig, om met Wessel ten Damme een partytent op te bouwen waaronder een van de activiteiten zou plaats vinden. Hans trok zich terug in de kantine om de hitte te ontlopen en Antoon Papen zo zag ik, zat in een van de kleedkamers om zijn middagslaapje te volbrengen.

Zo langzamerhand kwamen de leden binnen waar Jan, Wim en Wilfried die intussen ook uit het Beltrum was gekomen hun taken gingen uitvoeren, zodat alles vlekkeloos kon verlopen. Wim zorgde voor koffie/thee met cake, Wilfried voor de consumptiebonnen en Jan incasseerde het geld voor de barbecue. Toen iedereen aanwezig was, opende Joop Spexgoor deze middag en heette iedereen van harte welkom op deze middag. Dit ondanks dat de temperatuur was gestegen naar meer dan 30 graden. Daarom hadden ze het programma aangepast en er waren deze middag een drietal activiteiten gepland en wie wou, mocht hier aan deel nemen. Dit alles op vrijwillige basis. De activiteiten bestonden uit proberen in 4 pogingen een bal door gaten te schieten en een strandbal hooghouden als team. Bij die laatste mocht je de bal alleen niet met de handen overgooien/slaan.

Als laatste activiteit schieten met een windbuks op een kaart. De meeste dames kozen er voor om in de schaduw te blijven en alles vanaf afstand te bekijken. Maar zei Joop, voor jullie heb ik ook nog een spel bij me, het stapelen van dobbelstenen. Helaas bleven deze onaangeroerd in de zak zitten deze middag. Ik als vliegende verslaggever, heb die middag vanaf dichtbij het verrichten van de activiteiten gevolgd. Schieten op de gaten met de bal is toch vaak een kwestie van techniek en heel veel geluk. Wessel ten Damme beschikte over beide en haalde 120 punten. Bij het bal hoog houden was het goed dat de VAR niet mee keek. Heel wat keren werden ook de handen gebruikt, om de bal hoog te houden.

Bij het schieten werd al snel duidelijk dat de kaart nog al eens werd gemist. Gelukkig waren geen mensen van de dierenpartij aanwezig, anders was de organisatie aangeklaagd, voor het in gevaar brengen van konijnen die daar achter waarschijnlijk rond liepen. Maar het belangrijkste en dat wil ik niet onvermeld laten, was het plezier hebben in de spelletjes en dat had men. Toen de punten waren geteld, bleek dat het team van Bryan van Leeuwen had gewonnen. Zij kregen allemaal een mooie das om in de winter te dragen. Daar werd voor de foto nog even mee geshowd. Je moet er maar op komen dit te geven met zo’n hitte. Intussen werd er druk gebruik gemaakt van de bar, deze werd bediend door Wilfried.

Toen nam Nando Smid het woord. Hij prees de ontspanningscommissie, voor de organisatie van deze middag. Hij riep Gerard Schurink naar voren en overhandigde hem de gouden speld van de Covs. Dit voor het vele werk dat hij had verricht voor de vereniging als bestuurslid en lid van de o.a. de voetbalcommissie. Deze is momenteel demissionair, dit omdat men niet genoeg voetballers op de been kan brengen, voor het zaal en veld team. Jan overhandigde hem in plaats van bloemen een overlevingspakket. Hierna werd uitgebreid afscheid genomen van trainer Ben te Nijenhuis.

Hij werd bedankt voor de vele uren die hij erin had gestoken, om de trainende leden conditioneel te ondersteunen. Hij kreeg als dank een bon voor de chinees om samen met echtgenote Janny daar te gaan eten. Deze geste werd uiteraard zeer op prijs gesteld. In zijn antwoord dankte Ben de vereniging voor de mooie tijd die hij bij onze vereniging werkzaam had mogen zijn. Hij wenste zijn opvolger Harm heel veel succes toe.

Hierna werd de kantinedame, onze Aly toegesproken, voor de ruim 25 jaar dat zij in de kantine had gestaan, waar zij de leden van een drankje voorzag. Ze mag samen met echtgenoot Dick die haar altijd steunde en ook vaak hielp achter de bar, een drietal dagen naar Ootmarsum om daar in een hotel te verblijven. Ook de atletiekvereniging, gaf haar als dank een enveloppe met inhoud ,voor de tijd, dat zij in de kantine werkzaam was.

Intussen liep het op half zeven aan en werd het tijd om de barbecue aan te steken. Aldert en Gerard gingen bakken en braden. Zij kweten zich heel fanatiek als twee echte koks van hun taak. Van Geemen slagerij had zoals altijd er weer voor gezorgd dat niemand wat te kort kwam. Aan alles kwam altijd een eind, zo ook aan deze avond. De voorzitter bedankte iedereen, die dit had mogelijk gemaakt, dat deze middag weer was geslaagd. Een dankwoord waar ieder aanwezige zich ongetwijfeld kon vinden. Het was ruim 21.00 uur dat uw vliegende verslaggever weer thuis was waar hij met genoegen aan deze dag terug dacht. En ik heb het al zo vaak gezegd, wie er niet was, heeft weer veel gemist.

Groepsfoto met de winnaars. (Ben te Nijenhuis staat niet op foto, heeft wel gewonnen)

Willie Dorsthorst, erevoorzitter.

Deel dit bericht