Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Presentatie website & Spelregelwijzigingen

Afgelopen donderdag hebben wij onze nieuwe website officieel gepresenteerd aan onze leden. De aanwezigen gaven aan de site zeer mooi en rustig te vinden. Waarmee wij een mooi uithangbord hebben voor onze vereniging.

Daarnaast willen wij Vincire Websites+ bedanken voor de goede samenwerking en de mooie website. Edwin Bollen was aanwezig om de site te overhandigen en ontving een vleesschaal als cadeau.

Uitleg spelregelwijzigingen van Rob De Visser

Rob de Visser was 5 september aanwezig om de nieuwe spelregelwijzigingen uit te leggen. Door middel van een toets-vorm werden de nieuwe spelregels in eerste instantie uitgelegd en later werd hier verder op in gegaan.

Rob de Visser; Lid van de SWO en oud KNVB-docent.

De uitleg van Rob vindt je hieronder.

Regel 3. Spelers

Een speler die gewisseld wordt, moet het speelveld verlaten bij de dichtstbijzijnde zij- of doellijn, tenzij de scheidsrechter andere aanwijzingen geeft.

Regel 4. De uitrusting.

Onder shirts mogen meerkleurig zijn of van een patroon voorzien zijn, mits ze exact gelijk zijn aan de mouw van het wedstrijdshirt.

Regel 5. De scheidsrechter.

De scheidsrechter mag niet terugkomen op een beslissing met betrekking tot een spelhervatting als het spel is hervat, maar mag nog wel een gele of rode kaart tonen voor een voorafgaand voorval.

Als de scheidsrechter het speelveld verlaat voor een VAR herziening of om spelers terug te roepen op het speelveld aan het eind van een speelhelft, dan kan een beslissing nog steeds worden veranderd.

Aan teamofficials die zich schuldig maken aan onbehoorlijk gedrag mag een gele of rode kaart getoond worden. Als de overtreder niet geïdentificeerd kan worden, dan ontvangt de overtreder niet geïdentificeerd kan worden, dan ontvangt de coach die op dat moment in de instructiezone als hoofdcoach optreedt, de gele of rode kaart.

Als een strafschop wordt toegekend, dan mag de strafschopnemer van het betreffende team voor een blessure behandeld worden en vervolgens op het speelveld blijven om de strafschop te nemen.

Regel 8. Begin en hervatting van het spel.

Het team dat de toss wint mag er voor kiezen de aftrap te nemen. Scheidsrechtersbal: het laten vallen van de bal gebeurt voor de keeper (als het spel werd onderbroken in het strafschopgebied) of voor één van de spelers van het team dat de bal het laatst speelde op de plaats waar dit gebeurde. Alle spelers (van beide teams) moeten zich op minimaal 4 meter afstand bevinden.

Regel 9. Bal in en uit het spel.

Scheidsrechtersbal als de bal de scheidsrechter ( of een andere wedstrijdofficial) raakt en in het doel gaat, het balbezit verandert of een aanvallende beweging begint.

Regel 10. Uitslag van een wedstrijd bepalen.

De doelverdediger kan niet scoren door de bal in het doel van de tegenpartij te gooien.

Regel 12. Overtredingen en onbehoorlijk gedrag.

De tekst met betrekking tot hands is herschreven om meer duidelijkheid, eenduidigheid te krijgen, met duidelijke richtlijnen voor wanneer “niet opzettelijk” hands al dan niet bestraft moet worden.

Bevestiging dat het ongeoorloofd spelen van de bal met de hand of arm door de doelverdediger in het eigen strafschopgebied niet bestraft wordt met een gele of rode kaart.

Als na een inworp of een bewuste terugspeelbal door een ploeggenoot, de doelverdediger de bal verkeerd trapt of probeert te trappen om deze in het spel te brengen, dan mag de

doelverdediger de bal met zijn hand of arm spelen.

De scheidsrechter mag het tonen van een gele of rode kaart uitstellen tot de volgende onderbreking als het niet overtredende team een vrije schop snel neemt, waarbij een scoringskans ontstaat.

De gele kaart vanwege een overtreding bij het vieren van een doelpunt blijft staan, zelfs als het doelpunt afgekeurd wordt.

Overzicht van alle overtredingen begaan door teamofficials die met een vermaning, gele of rode kaart bestraft moeten worden:

Alle verbale overtredingen worden bestraft met een indirecte vrije schop. Het trappen van een voorwerp wordt op dezelfde wijze bestraft als het gooien van een voorwerp.

Regel 13. Vrije schoppen.

Als een indirecte vrije schop is genomen, mag een scheidsrechter het tonen van het gebaar van de indirecte vrije schop stoppen, als duidelijk is dat er niet direct een doelpunt kan worden gescoord (bijv. vanuit een indirecte vrije schop vanwege buitenspel).

Bij vrije schoppen voor de verdedigende partij in het eigen strafschopgebied geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt en duidelijk beweegt. De bal hoeft hierbij het strafschopgebied niet te verlaten.

Bij een “muurtje” door de verdedigende partij van tenminste 3 spelers, moeten alle aanvallers zich op tenminste 1 meter van het “muurtje” bevinden. Indirecte vrije schop als ze een overtreding maken.

Regel 14. Strafschop.

Doelpalen, doellat en netten mogen niet bewegen als een strafschop wordt genomen en de doelverdediger mag ze niet aanraken.

De doelverdediger moet tenminste een deel van één voet op, of ter hoogte van , de doellijn hebben bij nemen van een strafschop. Hij mag niet achter de doellijn staan.

Als er een overtreding wordt begaan nadat de scheidsrechter het teken voor het nemen van de strafschop heeft gegeven en de schop wordt niet genomen, dan moet deze worden genomen nadat er een eventuele gele of rode kaart is gegeven.

Regel 15. De inworp.

Tegenstanders moeten tenminste 2 meter afstand houden van het punt op de zijlijn waar de inworp wordt genomen, zelfs als de inwerper zich achter de zijlijn bevindt.

Regel 16. De doelschop.

Bij doelschoppen geldt dat de bal in het spel is als deze is getrapt en duidelijk beweegt. De bal hoeft het strafschopgebied niet te verlaten.

In elke speelhelft wordt tijd bijgeteld die verloren is gegaan door: Medische onderbrekingen die zijn toegestaan door de competitie reglementen. Bijvoorbeeld drinkpauzes (die niet langer mogen duren dan één minuut) en pauzes om af te koelen (tussen de 90 seconden en 3 minuten)

Deel dit bericht