Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. goed bezocht!

Nadat uw erevoorzitter op verzoek van de penningmeester voor de algemene jaarvergadering werd gevraagd, om de bloemen bij Jan Fleur op te halen, begon mijn bijdrage aan dit gebeuren, al eerder. Met een auto vol bloemen, waarvan er enkele heerlijk geurden, vertrok uw erevoorzitter al op tijd naar de kantine in Groenlo. Zittend in de auto laat je je gedachten ronddwalen. Toch mooi dat vanavond zoveel leden worden gehuldigd. Ook onze penningmeester die de spil is, in onze vereniging. Een man die zorgt, dat alles goed wordt geregeld binnen de vereniging. Meestal op de achtergrond optredend. Dit met belangstelling voor al onze leden. De meeste leden beseffen niet half, wat hij doet. Veel van deze dingen samen met voorzitter Nando. Van niets worden zij genoemd, de Simanese tweeling. Maar die gedachten zet je dan snel van je af, wanneer je bij de Grol aan komt.

Er is vanavond feest, al is het een jaarvergadering. Er worden vanavond maarliefst 8 leden en een penningmeester gehuldigd voor het feit dat zij al zo veel jaren lid zijn van de vereniging. Wij mogen ons als vereniging rijk prijzen, dat leden de vereniging zo lang trouw blijven. Wat mij bij binnenkomst opviel, dat er geen vlaggen of spandoeken hingen in de kantine. Dit was anderen jaren altijd wel het geval. Waarschijnlijk had iemand deze vergeten. Of wellicht was men al langzamerhand afscheid aan het nemen als vereniging van de KNVB & COVS. En zodoende waren de vlaggen misschien al wel gestreken. Dit is vaak een vaag voorteken, wat er gaat gebeuren. Toen kreeg ik ook in de gaten, dat het bescheiden van deze vergadering, nog thuis op de tafel lagen. Waaronder mijn gedicht voor de jubilarissen. Dus dat werd improviseren voor mij. Het gedicht staat daarom nogmaals apart vermeldt op de site. Zo tegen achten druppelen de genodigden en jubilarissen binnen. De jubilarissen vergezeld van hun echtgenote, “zo te zien waren er nog wat van hun naar de kapper geweest”. Voorzitter Nando heette iedereen welkom en zoals altijd begon hij met het verwelkomen van de erevoorzitter, ereleden, leden van verdienste en de natuurlijk alle andere leden. Ook werden natuurlijk de jubilarissen met hun echtgenotes verwelkomd.

Ook was er een welkom voor de genodigden; Sander Franken (KNVB), Tom van Vilsteren (KNVB servicegebied Oost) en Paulien & Renate (ASV). Ook waren uitgenodigd Jan Simmelink en Frans Beser, zij waren in het verleden bij onze jaarvergadering vaak aanwezig namens de KNVB servicegebied Oost. Volgens onze secretaris Bryan van Leeuwen hadden een tien-tal leden zich afgemeld voor deze vergadering. Ook bracht hij met verve de notulen. Er waren geen opmerkingen vanuit de zaal, dus werden die door de aanwezigen onder applaus goedgekeurd.

Onze penningmeester Jan Elferink had zoals verwacht, een uitgebreid verslag, hoe wij er financieel ervoor staan. Jan kennende, had hij zijn zaakjes weer uitstekend voor elkaar. Ook hij kreeg hiervoor van de aanwezigen een applaus. Hans Jager sprak namens de kascommissie. Zij hadden de bescheiden van de penningmeester gecontroleerd en in orde bevonden. Hans Jager die aftrad in de kascommissie, kreeg als opvolger Joop Spexgoor. Vincent Beunk werd bood zich aan als reserve kascommisie-lid. Bij beleid bestuur hield onze voorzitter een betoog over wat het bestuur er aan deed om een vereniging levenswaardig te houden. Een centrale training, contacten met andere scheidsrechters verenigingen en de KNVB en COVS. Maar dan moet er natuurlijk wel medewerking zijn. Haalde bijvoorbeeld aan dat het trainingsbezoek minimaal is. Jongeren laten zich niet zien, zij trainen bij een andere vereniging in de buurt.

Dit, ondanks dat Harm die nu voor de groep staat, een uitstekend trainer is. De toekomst zal uit moeten wijzen, of wij als vereniging nog wel bestaansrecht hebben. Maar wij blijven met ons 75 jarig bestaan in het vooruitzicht in februari 2025 het beste hopen. Bij de bestuursverkiezing voor het bestuur waren geen tegenkandidaten voor Bryan van Leeuwen en Ruben Hilhorst, zodat zij werden herkozen. Gerard Schurink probeerde op zijn manier de activiteiten van de voetbalcommissie naar voren te brengen. Helaas, aldus Gerard, hebben wij het afgelopen jaar aan geen enkele voetbalactiviteit deelgenomen. Het is het simpele feit, dat wij niet voldoende jonge leden hebben, om hier aan mee te kunnen doen. Toch gaan wij in de toekomst door, waarvoor wij ons al jaren tevergeefs voor inzetten, proberen genoeg voetballers te krijgen om ons gezicht weer te kunnen laten zien op de toernooien. De beide aftredende voetbalcommissieleden Hans Veneberg en Gerard Schurink werden herkozen. En nu maar hopen op betere tijden. Joop Spexgoor las het verslag voor van de evenementencommissie en wat zij nog gaan organiseren dit seizoen. Paasbingo 28 maart 2024. Eindmiddag 6 juli 2024. Bowlingavond op 24 october 2024. Wij hopen dat deze activiteiten aldus Joop, goed zullen worden bezocht. De evenementencommissie die bestaat uit de heren: Gerard van Geemen, Joop Spexgoor Wim Mennink en Jan Elferink werd in zijn geheel herkozen. Bryan van Leeuwen voerde het woord namens de commissie werving en Behoud. Scheidsrechters voor de oefenwedstrijden werd door de voetbalverenigingen weinig gebruik gemaakt. Ook voetbalverenigingen bezoeken om aan spelregelonderricht te doen kwam praktisch niet meer voor. Wij hebben aldus Bryan bij DEO een scheidsrechterscursus in samenwerking met de KNVB georgeniseerd. Dan blijkt dat veel scheidsrechters voor hun vereniging fluiten en geen lid worden van onze vereniging. Jammer, wat de ontwikkling als scheidsrechter volgens mij wel in de weg staat. Bryan van Leeuwen en Wessel te Damme werden herkozen en Sven Dorsthorst en Raymond Niënhuis traden af. Zij zullen niet worden vervangen zodat deze commissie met twee leden door gaat. Er waren mededelingen van de jubileumcommissie bestaande uit de heren: Sven Dorsthorst, Jos Helmink, Joop Spexgoor, Wim Mennink, Ruben Hilhorst en Jan Elferink. Wij aldus Jan Elferink bereiden het jubileum van onze vereniging die in februari 2024 75 jaar bestaat voor. De activiteiten vinden plaats op op zaterdag 8 februari 2025 in zalencentrum Spiekerman in Meddo. Zoals het er nu naar uit ziet met s-middags een receptie en s-avonds een feest voor de leden en hun partner. De voorzitter wenste de jubileumcommissie heel veel succes, met de verdere voorbereiding. Vervolgens richte hij het woord aan de heren Jan Simmelink en Frans Beser. Zij waren in het verleden vaak de gast op onze jaarvergadering, namens de servicegebied Oost van de KNVB. Als dank namens de vereniging bood Nando hun een vleespakket aan. Huldiging jubilarissen. Vroeger aldus de voorzitter werd de huldiging anders gedaan dan nu. Binnen dit bestuur neemt ieder bestuurslid een jubilaris voor de huldiging voor zijn rekening. Voor de gegevens wordt dan vaak een beroep gedaan op de leden die al jaren lid zijn. Als eerste werd Vincent en Francis Beunk naar voren geroepen. Zij werden toegesproken door Bryan van Leeuwen. Jij aldus Bryan staat bekend als een man van de regels. Zo hebben in het Enschedese eens je auto beklad met van alles, dit omdat het misschien niet was gegaan zoals men het daar had verwacht. Zo zijn er meer dingen gebeurd. Jij bent altijd aanwezig wanneer er wat wordt georganiseerd vaak samen met echtgenote Francis. Ook een vaste bezoeker van de centrale training.

Helaas de laatste tijd niet omdat jij sukkelt met een hardnekkige blessure. Hem werd door Bryan opgespeld de COVS speld voor 40 jaar lidmaatschap. Van de vereniging kreeg hij een aandenken een prachtige glazen standaard met zijn naam er op. Aan Francis werd door Wilfried Hoitink een bos bloemen overhandigd. Daarna werd Jan en Dinie Bomans voor de huldiging van Jan naar voren geroepen. Zij werden door een plaatsgenoot van de familie Bomans namelijk Ruben Hilhorst gehuldigd. Ook hij had lovende woorden voor Jan die veel doet in het Gelselaarse voor de voetbal en de gemeenschap aldaar. Jan Staat nog ieder weekend als scheidsrechter op het voetbalveld. Dit doen er hem van zijn leeftijd niet veel na. Ook Jan kreeg de onderscheiding van de COVS en een glazen standaard en voor Dinie waren er bloemen overhandigd door Wilfried. Vervolgens werd Zeeg Jongkoen naar voren geroepen door de voorzitter Nando. Jij was bij de toemalige voetbalvereniging doelman in het 8e elftal. Maar op een gegeven moment ging je fluiten en deed dat met veel plezier voor de KNVB en de vereniging. Jij bent nu druk met biljarten en dammen, wat jij ook goed kunt. Ook hij kreeg de onderscheiding van de COVS en een standaard en door Wilfried werd ook hem een bos bloemen overhandigd. Vervolgens werden Aloys Raben en echtgenote Paula naar voren geroepen. Zij werden gehuldigd door Wilfried Hoitink. Jij hebt voor sc. Meddo veel betekend. Jaren in het eerste gevoetbald. Was de man die overlegde met de gemeente Winterswijk over het nieuwe sportcomplex in Meddo. Jij was scheidsrechter voor de KNVB afd. Gelderland. Later was je rapporteur en nu nog verricht je spandienten voor sc. Meddo. Ook hij kreeg de onderscheiding van de COVS en van de vereniging, de standaard en voor Paula waren er bloemen uitgereikt door Gerard Schurink. Toen werd door Gerard Schurink Hans Scheinck naar voren geroepen. Jij Gerard hebt veel gedaan voor de maatschappij en doet dit nog steeds. Jij begon als schoolmeester. Stapte over naar de rechtbank als medewerker. Ging de politiek in als lid van een partij in het Grolse en zit nu nog steeds als raadslid in de raad van Oost-Gelre. Jij was ook een aantal jaren gemeente secretaris van Winterswijk. Ook als scheidsrechter was je actief in de KNVB. Zat enige jaren in het bestuur van de KNVB afd,. Gelderland. Was een groot aantal jaren voorzitter van de v.v. Grol. En nu staat je enkele dagen weerd voor de klas als vrijwilliger als leeraar bij buitenlandse kinderen in Winterswijk. Jij bent aldus Gerard een bezige bij. Jij had nog graag wethouder willen worden in Oost-Gelre maar dat is je niet gelukt. Ook hij kreeg de speld van de COVS opgespeld een standaard van de verening. En voor echtgenote Cecil die niet aanwezig was nam Hans als blijk van waardering dat haar man veel voor de gemeenschap een bos bloemen mee. Daarna werden Hans en Sinie Veneberg naar voren geroepen door Gerrit Dekker. Ook hij ging nader in op het gene Hans had gedaan voor de KNVB en de v.v. A.Z.S.V. in Aalten. Jij hebt gefloten in de KNVB op een behoorlijk hoog nivo. Was jaren voorzitter van de v.v. AZSV. Jij was een goede voorzitter die goed oog had, voor alles wat zich afspeelde binnen de vereniging. De leden konden altijd bij terecht voor een vraag. Jij had altijd de steun van echtgenote Sinie die nu nog geregeld bij AZSV in de kantine/keuken staat als keukenprinces. Ook hij kreeg een speld 50 jaar lidmaatschap van de COVS en een standaard van de vereniging en voor echtgenote Sinie waren er een mooie bos bloemen. Vervolgens werden Joep en Lies Dorsthorst door Jan Elferink gevraagd om naar voren te komen. Ik doe mijn speech aldus Jan in dichtvorm. Jij begon met je voetbalbaan bij s.c. Meddo waar jij jaren rechtsbuiten was in het eerste.

Omdat jij kritiek had op de scheidsrechters in het algemeen die bij s.c. Meddo kwamen fluiten besloot jij zelf de fluit ter hand te nemen. Jij bracht het tot de eerste klasse van de KNVB afd. Gelderland. Jij zorgde als bouwpastoor voor het nieuwe complex van s.c. Meddo. Er is zelfs een plein naar jou genoemd. Gaat nog iedere zondag uit en thuis naar het eerste kijken samen met echtgenote Lies. Ook in de politiek heb jij vanuit het CDA in Winterswijk jaren in de raad gezeten en zelfs wethouder daar geweest. Ook binnen de kerk was jij en ben je nog steeds werkzaam voor de Meddose gemeenschap. Was ook een drietal jubilaties van onze vereniging cerenoniemeester bij de recepties. Ook hij kreeg een wandbord voor het 60 jarig lidmaatschap ben de COVS. Ook van de vereniging de glazen standaard met inscriptie en van Wilfried kreeg echtgenote Lies een mooie bos bloemen. Als laatste werd ook door Jan Elferink Gerrie en Jan Floors naar voren geroepen. Ook zij werden door Jan in dichtvorm toegesproken. Jij begon als jonge jongen met voetballen bij de v.v. Noordijk waar jij als keeper de ballen probeerde tegen te houden. Maar jij voelde jou tot het scheidsrechtersvak aangetrokken. Volgde een cursus en werd scheidsrechter. Je ging vlot door de afd. Gelderland heen en floot naar een paar jaar later in KNVB de top van het Nederlandse amateurvoetebal. Jij ging en doet dat nog steeds met openbaar vervoer naar je wedstrijden eerst overal in de lande en nu in Oost van de KNVB. Jij bent nog steeds lid van de scheidsrechterscommissie van de KNVB servicegebied Oost waar jij door je inbreng een gewaardeerd persoon bent aldus de dichtende Jan. Je zat ook in het bestuur van onze vereniging en bent voor jou inbrenge daarin benoemd tot lid van verdienste. Ook werd Jan toegesproken door de heer Sander Franken van de KNVB die voor Jan een cado van de KNVB mee bracht in de vorm van een set koffie kopjes. Ook kreeg hij van de nieuwe voorzitter van het servicegebied Oost van de KNVB de heer Tom van Vilsteren een mooie kartoon. Van de COVS ontving Jan ook een wandbord voor 60 jaar lidmaatschap. Van onze vereniging kreeg hij een glazen standaard met inscriptie en Gerrie en mooie bos bloemen van Wilfried. Jan Elferink werd omdat hij 40 jaar bestuurslid was toegesproken door voorzitter Nando Smid Jij aldus Nando hebt heel veel voor de vereniging gedaannin die 40 jaar. Jij was staat vooral bekend als een uitstekende penningmeester die prima beheer had over de financiën van onze vereniging. Jan ontving een van een hand met opgestoken duim als geschenk. Voor echtgenote Willemien die niet aanwezig was nam hij een mooie bos bloemen mee. Bij de rondvraag werden woorden van dank uitgesproken door Tom van Vilsteren en Jan Simmelink. De erevoorzitter feliciteerde de jubilarissen en natuurlijk de dames met het jubileum. Ik had een gedicht gemaakt aldus Willie maar vergeten mee te nemen. Dus moet ik improviseren vanavond. Hij dankte vooral de dames van de jubilarissen die altijd achter de hobby van hun man hadden gestaan. Tenminste dat hoopte hij. Zullen ook wel eens scheve gezichten zijn geweest dat thuis iets moest wijken omdat pa zo nodig zijn hobby moest uitoefenen. Ook filiciteerde hij de aftredende en herkozen bestuurs-en commissieleden. Dankte het bestuur voor hun inzet voor de vereniging en sprak Jan woorden van dank toe. Het was aan het einde van deze feestelijke vergadering dat de voorzitter Nando Smid iedereen dankte voor de inbreng en aanwezigheid. En loop nog niet weg want de bar is nog geopend. Dat is dan tevens de gelegenheid met elkaar van gedachten te wisselen. En voor straks allemaal wel thuis.

Willie Dorsthorst, erevoorzitter.

Deel dit bericht