Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Ledenvergadering Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. goed bezocht!

Ja het was weer zo ver. De scheidsrechtersvereniging had weer hun jaarlijkse algemene vergadering in Den Elshof in Groenlo. Vol goede moed ging ik naar Groenlo toe. Bij binnenkomst zag ik al dat er al heel wat leden mijn voorbeeld hadden gevolgd en al present voor de vergadering aan tafel zaten. Het bestuur zat al gereed, behalve Gerard Schurink, hij was met dochter en anderen op ski vakantie naar Oostenrijk. Ja mensen verschil moet er nu eenmaal zijn.

Ook zag ik zitten Chris Monster die deze avond zou worden gehuldigd omdat hij 25 jaar lid was van onze vereniging. Had hem in jaren niet gezien, maar hij was niet veel verandert. Ook Tonnie ter Bogt was aanwezig als jubilaris, hij was al 40 jaar lid van onze vereniging. Even later kwam Johan te Pas vergezeld van zijn echtgenote Jaenet binnen hij was 50 jaar lid. Als een van de laatsten kwam Gerard van Geemen met echtgenote Marijke zijn opwachting maken. Ook hij was 50 jaar lid. Ook Frans Beser namens de KNVB maakte zijn opwachting. Hij had een grote enveloppe bij zich. Wat zou daar in zitten vroeg ik mij af.

Om goed 20.00 uur opende de voorzitter de vergadering en riep de aanwezigen van harte welkom toe. Speciaal woord van welkom aan de erevoorzitter, de ereleden, leden van verdienste en de andere leden die de vergadering bezochten. Ook werd speciaal welkom geheten de heer Frans Beser; afgevaardigde namens de KNVB. Toen werd ook mij duidelijk wat er in die enveloppe zat. Frans had twee leden namens de KNVB willen huldigen, omdat zij een aantal jaren actief waren als scheidsrechter, Helaas hadden die leden zich afgemeld. Het bestuur had er jaren voor gestreden, dat de huldigingen tijdens onze jaarvergadering zou gebeuren. Nou was het dan zover en waren zij er niet.

Er waren intussen een paar ‘schonen’ binnen gekomen. Vincent Beunk vroeg, ken je die. Ik ken er veel, maar die twee dames had ik nog nooit gezien. Totdat onze voorzitter ook hen welkom heette. Het bleken twee bestuursleden te zijn van de atletiekvereniging ASV, waar wij als vereniging zeer nauw contact mee onderhouden en op wiens complex onze leden trainen. Ook werden natuurlijk door onze voorzitter welkom geheten de dames van Geemen en ten Pas, wiens echtgenoten die avond zouden worden gehuldigd samen met de heren Chris Monster en Tonnie te Bogt. Natuurlijk werd ook Aly, onze kantinedame, verwelkomd.

Hierna werd enige tijd stil gestaan bij de twee leden die ons waren ontvallen in het afgelopen jaar te weten Gerard Kielstra en Gerrit Wormgoor. Hierna ging de voorzitter over tot waar wij deze avond voor waren gekomen. Bryan als volijverige secretaris dook in zijn mededelingen en deelde de zaal mee, wie er bericht van verhindering hadden gedaan. Ook de zustervereniging Doetinchem was niet aanwezig. Men had waarschijnlijk de weg naar het Grolle niet kunnen vinden. Ook de COVS schitterde door afwezigheid, maar daaraan zijn wij intussen wel gewend. Ook had Bryan nog een brief ontvangen van de kascommissie, welke bij desbetreffend agendapunt zou worden behandeld. Hierna ging onze secretaris verder met de notulen van de vorige algemene jaarvergadering, deze werd onder applaus door de vergadering goed gekeurd.

Toen was Jan Elferink als penningmeester aan de beurt om ons op de hoogte te brengen hoe onze vereniging er financieel voor staat. Wij hebben momenteel 83 leden aldus Jan. Ik wil hiermee niet vermoeien, voor mij is belangrijk wat blijft er over. Nou er bleek een mooi batig saldo te bestaan. De contributie hoefde niet te worden verhoogd en ook de COVS had zich over het hart gestreken. Een kwartaal geen afdracht naar hun. Ook Jan werd bedankt door de vergadering middels een luid applaus,

Hierna kreeg Hans Jager namens de kascommissie het woord. De penningmeester had zijn zaakjes goed voor elkaar. Men had hem niet op foutjes kunnen betrappen. Hij vroeg de vergadering om een luid applaus voor het door hem gevoerde beleid. Wim Brandenbarg trad af, hij werd bedankt door de voorzitter. Hans Jager, Marco Frank en Sven Dorsthorst zitten in de kascommissie, met als reserve Joop Spexgoor. Beleid bestuur was het volgende agendapunt. Aangezien er uit de vergadering geen vragen of opmerkingen kwamen, vertelde de voorzitter dat zij hun vereniging vertegenwoordigen bij bijeenkomsten, waarvoor zij waren uitgenodigd. Wij proberen altijd onze vereniging te promoten. Dit zowel bij de COVS als de KNVB. Ook zijn contacten dan belangrijk. De heren Nando Smid en Gerrit Dekker die aftredend en herkiesbaar waren, werden herkozen in het bestuur. Een applaus van de aanwezigen onderstreepte dit.

Jubilarissen

Na de pauze ging de voorzitter door met het huldigen van de jubilarissen. Was in het verleden zo dat dit gebeurde door de voorzitter. nu namen de bestuursleden zover mogelijk een jubilaris voor hun rekening, als eerste was Chris Monster aan de beurt. Hij werd toegesproken door de voorzitter. Jij Chris bent vandaag 25 jaar lid van onze vereniging. Een heugelijk feit dat wij niet zo voorbij willen laten gaan. Jij bent na je opleiding als scheidsrechter gaan fluiten bij voornamelijk dameswedstrijden. Tot op een hoog niveau. Nu fluit je indien het mogelijk is door je werk nog als clubscheidsrechter. Namens de COVS zal Bryan jou de speld van 25 jaar lidmaatschap opspelden. Van de vereniging krijg je een mooie standaard en Wilfried verzorgt de bloemenhulde.

Hierna werd Tonnie te Bogt gevraagd om naar voren te komen. Hij werd toegesproken door Gerrit Dekker. Ook hij ging in op de loopbaan van Tonnie. Je hebt jaren op hoog niveau gefloten, zowel op de zaterdag als zondag voor de KNVB. Later ging je voor je club FC Eibergen fluiten, wat je nog steeds met veel plezier doet. Ook jij ontvangt van de COVS de speld voor 40 jaar lidmaatschap en van onze vereniging een standaard. Bryan zal ook jou de versierselen overhandigen en opspelden. En Wilfried zorgt zoals altijd voor de bloemen. De bloemen, zo zei de jubilaris overhandig aan mijn 95 jarige moeder. die altijd heeft gezorgd dat mijn scheidsrechterskleding er onberispelijk uit zag. Tonnie dit is een leuke geste van jou.

Hierna werd Johan ten Pas met echtgenote Jeanet naar voren geroepen. Hij werd toegesproken door Bryan. Hij ging nader in op de activiteiten die Johan in het verleden had gedaan, binnen de voetbalsport. Was voetballer geweest bij Sc. Kotten had daar in het tweede gevoetbald. Was al jong scheidsrechter geworden en had het gebracht tot de tweede klasse in de KNVB. Vanaf 1993 was hij assistent scheidsrechter in dezelfde KNVB. Had bij vele wedstrijden tot het landskampioenschap gevlagd. Ook was hij intussen commissielid geweest, belast met scheidsrechters in de regio als SB man, Johan was een commissielid, daar kon men op bouwen. Nu fluit hij op de zondagmorgen zijn wedstrijden in Winterswijk. Ook hij krijgt de versierselen aangeboden waaronder de spel van de COVS voor 50 jaar lid en de standaard van onze vereniging. De bloemen zullen Jeanet worden aangeboden door Wilfried Hoytink, die is dit wel toevertrouwd.

Als laatste van de jubilarissen werd Gerard van Geemen met echtgenote Marijke naar voren geroepen. Ik zag wel dat Gerard even van te voren naar het toilet was geweest. Of dit kwam door de zenuwen, of het leek hem waarschijnlijk niets, om met een volle blaas de huldiging te moeten ondergaan. Jan Elferink was degene die hem ging toespreken. Jan kennende gebeurde dit in dichtvorm. Hij belichte niet alleen zijn scheidsrechtersloopbaan, ook noemde hij zijn bestuurlijke kwaliteiten en niet te vergeten zijn staat van dienst binnen de evenementencommissie. Ondanks dat Gerard altijd druk, druk was, zorgde hij er voor dat er altijd mooie vleesprijzen bij de Bingo en andere prijsuitreikingen. De versierselen werden bij Gerard overhandigd door Ruben Hilhorst die hem de speld van 50 jaar lid van de COVS op spelde. Ook een standaard van de vereniging werd hem overhandigd en de bloemen werden uiteraard overhandigd door Wilfried. Aangezien er van de voetbalcommissie niemand aanwezig was las Ruben voor aan welke activiteiten er was deelgenomen. Dat was aan geen activiteit, omdat er spelers te weinig waren. De voetbalcommissie werd herbenoemd. Joop Spexgoor las het verslag van de evenementencommissie voor. Wij hadden de bowlingavond, twee bingo’s en de slotmiddag aldus Joop en die waren allemaal goede geslaagd. De nieuwe data van de diverse activiteiten vind u terug in de agenda op deze site (red.). Ook de evenementencommissie werd bedankt door de voorzitter. De zittende leden hiervan werden weer herbenoemd.

Namens de commissie werving en behoud las Bryan van Leeuwen het verslag voor. Wij hebben nu momenteel een cursus verenigingsscheidsrechter lopen in Borculo. Er komen er nog meer aan en een aantal leden heeft via onze vereniging gefloten bij diverse voetbalverenigingen in de regio. Wij timmeren aan de weg en geven onze steun aan de voetbalverenigingen, als zij er om vragen. De leden van de commissie werving en behoud werden weer voor een jaar herkozen.

Wij bestaan aldus de voorzitter in 2025 75 jaar. Vanuit het bestuur neemt bestuurslid Ruben Hilhorst zitting in de commissie van voorbereiding. In deze jaarvergadering gaven zich Joop Spexgoor en Roy Meulenkamp zich op voor de commissie. Voor de rondvraag melden zich een aantal leden. Het zou mij te ver voeren om hiervan een uitgebreid verslag te geven. In ieder geval sprak Frans Beser namens de KNVB. ASV bedankte voor de uitnodiging en ook de erevoorzitter meende op zijn manier wat te moeten zeggen.

Ook werd Aly in de bloemetjes gezet omdat zij 25 jaar als kantinedame zorgde dat er na de training en ook bij andere activiteiten, een drankje was, Wilfried bood haar onder luid applaus van de aanwezigen, een mooie bos bloemen aan als dank voor het vele werk voor de vereniging verricht. Ook werd Annelies Porskamp, onze gastvrouw van Den Elshof een bos bloemen door de voorzitter aangeboden, als dank dat wij gastvrij onze jaarvergadering ook dit jaar weer hadden kunnen houden. Een geste die uiteraard door Annelies op prijs werd gesteld.

Het was aan het eind van de avond dat voorzitter Nando Smid iedereen bedankte voor de aanwezigheid en inbreng. Het was een goede vergadering. Er was een behoorlijke opkomst, ruim 30 leden waren aanwezig. U hoeft nog niet naar huis, neem nog een drankje. Voor straks, een goede reis naar huis, aldus de voorzitter. Toen ik naar huis reed dacht ik nog eens na over de vergadering, is toch fijn zoveel mensen te ontmoeten. Het was voor mij de 61e jaarvergadering die ik bezocht. Waar blijft de tijd mensen. Ik weet dat het meestal dezelfde personen zijn die de jaarvergadering bezoeken. Zelden zie je een nieuw gezicht en dat is toch wel jammer. Want onze vereniging is er voor iedereen.. Niemand uitgezonderd. Maar ja, je kunt niet van iedereen verwachten dat ze aanwezig zijn. In de bijbel staat nu eenmaal. “er zijn er veel geroepen, maar weinig uitverkoren”.

Willie Dorsthorst, erevoorzitter.

Deel dit bericht