Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Geen promotie-/degradatieregeling voor KNVB-scheidsrechters.

Beste official,

Zoals bekend heeft de KNVB besloten dat de competitie 2019/’20 niet wordt hervat. Dit betekent dat er voor alle voetbalteams dit seizoen geen eindstanden komen, en dus ook geen kampioenen, promovendi en degradanten in de competities zijn. Het komend seizoen start ieder team in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. Wanneer teams in aanmerking willen komen voor promotie of degradatie, dan kunnen zij daartoe een verzoek indienen. Vrijgevallen plekken, door fusies, wijzigingen van wedstrijddagen of verdwijnen van clubs, kunnen op die manier worden ingevuld.

Gevolgen promotie/degradatie regeling officials
In lijn met het besluit bij de competities, is besloten om ook voor officials de gecommuniceerde promotie/degradatie regeling (P/D-regeling) niet uit te voeren. Dit betekent dat alle officials komend seizoen in principe op hetzelfde niveau actief zullen zijn als waar ze dit seizoen geëindigd zijn.

Echter, net als bij de verenigingen, zijn er ook bij (assistent-)scheidsrechters de nodige mutaties. We hebben onder andere te maken met officials die stoppen, ervoor kiezen om op een andere dag actief te zijn, of opgenomen worden in het Talententraject Betaald Voetbal. Daarnaast is er de komst van de O23 en O21 competitie en veranderen de jeugdcompetities behoorlijk. Deze veranderingen zorgen ervoor dat er groepen zijn die in aantal aangevuld of uitgebreid moeten worden om de wedstrijden zo optimaal mogelijk te kunnen bezetten. Om dat te realiseren zal er geen sprake zijn van de uitvoering van de reguliere P/D-regeling, maar zullen officials waar nodig geplaatst worden. In de totstandkoming van de uitgangspunten is het landelijk bestuur van de COVS betrokken.

Proces plaatsing; Hoe gaat de plaatsing precies in zijn werk?

Scheidsrechters landelijke lijst

Op de landelijke lijst is het bij de scheidsrechters niet noodzakelijk om groepen aan te vullen. Dat betekent dat er vanuit de groepen SB, SC, SD en JB niet omhoog geplaatst wordt en scheidsrechters dus in hun huidige groep actief blijven.

Scheidsrechters seniorenpiramide district

In de scheidsrechters groepen SD en lager ontstaat er hier en daar wel ruimte waardoor er vanuit de groepen SE en lager wel geplaatst kan worden. Het aantal scheidsrechters dat geplaatst gaat worden, verschilt per groep/dag/district.

Scheidsrechters jeugdpiramide district

In het jeugdvoetbal is de competitiestructuur flink gewijzigd door de komst van competities in andere leeftijdscategorieën. Op basis van de aanmeldingen van verenigingen wordt op dit moment de voetbalpiramide opnieuw ingericht. Zodra dat gebeurd is, gaat een werkgroep aan de slag om de exacte gevolgen voor de scheidsrechters in de jeugdpiramide in beeld te brengen. Dat betekent dat de wedstrijdpakketten worden samengesteld en de effecten op de groepsaantallen bekend worden.

Assistent-scheidsrechters landelijk en district

In tegenstelling tot de scheidsrechters is het bij de assistent-scheidsrechters wel noodzakelijk om groepen aan te vullen. De verschuivingen zijn dermate groot dat dit betekent dat er vanuit de groep AB, AC en AD omhoog geplaatst zal worden.

Het aanvullen van elke groep vindt plaats op basis van de volgende data en criteria:
  • Uitgebrachte rapportages en begeleidingen 2019/’20;
  • Behaalde punten op bijeenkomsten;
  • Beschikbaarheid in relatie tot aanbod wedstrijden;
  • Prestaties uit eerdere seizoenen

Daarnaast worden verzoeken van officials met betrekking tot de wens om op een andere speeldag actief te zijn of vrijwillig lager geplaatst te worden meegenomen in de afwegingen. Verzoeken van officials om hoger ingedeeld te worden, spelen geen rol in het proces van plaatsing om officials omhoog te plaatsen.

Verenigingen hadden de gelegenheid om tot 20 april aan te geven aan welke (jeugd)competities ze willen deelnemen. De komende maand worden de competities ingedeeld. De nieuwe competitie-indelingen spelen een rol bij de samenstelling van de wedstrijdpakketten en officialgroepen. Het is de bedoeling om uiterlijk 5 juni alle officials te informeren over de groepsindeling seizoen 2020/’21.

Wij snappen dat dit niet voor iedereen de gewenste uitkomst zal zijn, echter is het gezien de unieke situatie waarin we ons bevinden volgens ons de oplossing die het meest recht doet aan de belangen van de meeste officials en ‘het voetbal’ in zijn algemeenheid.

Mocht je tot die tijd vragen hebben, neem dan per mail contact op met je contactpersoon op het steunpunt.

Hou je haaks, blijf gezond en zorg goed voor jezelf en elkaar.

Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND

Hans Schelling
Operationeel manager

Deel dit bericht