Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Cursus praktijkbegeleider na twee jaar corona eindelijk afgesloten.

Nog nooit heeft een cursus praktijkbegeleider zolang geduurd. Wij begonnen twee jaar geleden met 18 deelnemers, vol goede moed aan deze cursus. Als docent had de KNVB de heer Bert Slot, uit de Krim (Overijssel) aangesteld. Die probeerde op zijn eigen manier, de cursisten op te leiden, als volwaardige praktijkbegeleiders. Eerst werd er een stuk theorie met de cursisten behandeld en daarna mocht iedereen het in de praktijk uit gaan voeren.

Ik zal u niet gaan vermoeien, dat dit laatste voor sommige cursisten toch wel tegen viel. Want het is natuurlijk vaak moeilijk, om dat gene wat je ziet, met de scheidsrechter te bespreken en dan ook nog zo op papier te zetten. Je moet de scheidsrechter een spiegel voor houden en wat nog belangrijker is, dat hij het begrijpt wat je als praktijkbegeleider bedoelt. Gelukkig kon Bert in de meeste gevallen handvatten aanreiken, van hoe je het beter kunt doen.

Als de cursus uit eindelijk door corona 2 jaar duurt, dan vallen er peronen af. Vaak zien zij het niet meer zitten en dan speelt ook mee, dat het allemaal te lang duurt. In november van het 2021 toen wij weer bij elkaar kwamen, was door inbreng van Bert een drietal peronen toegevoegd aan deze cursus. Zij kwamen uit een andere regio bij ons op de cursus. Op 24e februari jl. kon een verheugde Bert Slot namens de KNVB 12 cursisten het certificaat praktijkbegeleider overhandigen.

Aan het einde van de avond waren er welgemeende dankwoorden. Allereerst bedankte Bert de cursisten voor hun inzet en wenste hen veel succes toe, bij het begeleiden van scheidsrechters. Jullie zijn een fijne vereniging, waar ik altijd goede herinneringen aan zal bewaren. Bert was deze avond niet met lege handen naar Eibergen gekomen. Aan de goede zorgen van Aly Wagendorp kan ik niet voorbij gaan, hij had voor Aly een mooie plant mee gebracht. Wat natuurlijk erg op prijs werd gesteld. Voorzitter Nando Smid bedankte Bert voor het geven van de cursus.

Een speciaal woord van dank werd uitgesproken voor de erevoorzitter Willie Dorsthorst. Ik heb aldus Willie er weer een vriend meer in mijn kenniskring. Wij hebben altijd op een fijne manier samengewerkt de afgelopen twee jaar. Wij hebben een onderlinge band opgebouwd, die wij als het aan mij ligt zeer zeker in stand kunnen houden. Als dank voor het geven van deze cursus werd aan Bert namens de vereniging een vleesschotel overhandigd. Een geste die uiteraard door Bert op prijs werd gesteld. Want hij bleek geen vegetariër te zijn.

Wij feliciteren alle geslaagden en wensen hun veel succes in hun nieuwe functie als praktijkbegeleider.

Willie Dorsthorst, erevoorzitter.

Deel dit bericht