Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Coronaprotocol voor de arbitrage.

Op donderdag 9 juli heeft de KNVB het coronaprotocol voor de arbitrage gepubliceerd. Deze hebben wij hieronder voor u geplaatst. Dit protocol is vanaf 1 juli jl. geldig.

Aankomst op het sportpark:

Schud geen handen.
Ga eerst naar het kleedlokaal om te kijken hoe groot deze is:
 • Indien te klein m.b.t. voorbereidend gesprek met assistenten, communiceer met teammanagers/elftalleiders dat gesprek buiten zal plaatsvinden.
Controleer het veld m.b.t. wisselspelers/teamofficials en ruimte voor warming-up:
 • Indien de 1,5-meter afstand niet gewaarborgd kan worden, maak afspraken met teammanagers/elftalleiders dat warming-up gedaan moet worden naast het eigen doel (zie tekening).
 • Indien de wisselspelers en teamofficials niet op 1,5-meter afstand kunnen zitten, wijs teammanagers/elftalleiders op de 1,5-meter afstand in en rondom de dug-out.
Maak zelf een weloverwogen keuze of je een bezoek wilt brengen aan de bestuurskamer:
 • Indien je besluit dit niet te doen, geef dit dan even aan bij de teammanagers/elftalleiders.

Voor de wedstrijd:

Uitvoeren van spelerspascontrole:
 • Stem met de teammanagers/elftalleiders af hoe laat de teams starten met de warming-up.
 • Advies is om de spelerspascontrole uit te voeren voorafgaand aan de warming-up van teams en officials. Alle partijen kunnen dan aan hun voorbereiding beginnen.
 • Houd hierbij de 1,5-meter afstand in acht. Enkele mogelijkheden:
  • Indien het kleedlokaal groot genoeg is, dan volstaat controle in het kleedlokaal.
  • Wacht spelers op bij verlaten kleedlokaal en laat ze bij oproep naar buiten komen. (Voorkeur bij slechte weersomstandigheden)
  • Wacht spelers op bij betreden speelveld en laat ze bij oproep het veld betreden.
Voorbereidend gesprek met club-assistenten:
 • Indien het kleedlokaal niet voldoet aan de gestelde eisen, zorg dan voor een geschikte locatie.
 • Advies is om dit te doen na afronding van de warming-up en voor het betreden van het speelveld voorafgaand aan de wedstrijd.
Line-up / betreden speelveld voorafgaand aan de wedstrijd:
 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Er wordt geen line-up gedaan.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip.
 • Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.

Tijdens de wedstrijd:

Het vieren van een doelpunt:
 • Indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
 • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. 
Het uitvoeren van een wissel:
 • Indien spelers bij het uitvoeren van een wissel de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
 • Let op: De scheidsrechter treft hiervoor geen disciplinaire maatregelen! De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs. 
Warmlopen van wisselspelers:
 • Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel.
Teamofficials en wisselspelers in en rondom de dug-out:
 • Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat teamofficials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.
Opstootje:
 • Advies is om als scheidsrechter te allen tijde de 1,5-meter afstand te waarborgen tot spelers.
 • Disciplinaire maatregelen kunnen niet worden genomen wanneer de 1,5-meter regel wordt overtreden.
Geen disciplinaire maatregelen bij:
 • Naar de grond uitsnuiten van neus
 • Naar de grond spugen
 • Niet waarborgen van 1,5-meter afstand
 • Geforceerd stemgebruik van bijvoorbeeld trainers

Na de wedstrijd:

 • Geen handen schudden

Algemene adviezen:

 • Was je handen bij aankomst in het kleedlokaal en na afloop van de wedstrijd.
 • Zorg voor reinigingsdoekjes of andere hygiënemiddelen.
 • Heb je eigen vlaggen? Vergeet deze voorafgaand en na afloop van de wedstrijd niet te reinigen.

Wanneer je het KNVB PDF-bestand wilt downloaden: kan dat hier.

Bron: KNVB.nl

Deel dit bericht