Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Algemene index.php template

Kent u alle spelregels uit het hoofd?

1. Als de doelverdediger de bal vanuit de hand wil uittrappen, wordt hij in zijn bewegingen gehinderd door een aanvaller die elke beweging volgt. Een verdediger wil zijn doelverdediger helpen en duwt de aanvaller met de borst opzij. De doelverdediger kan nu beter uittrappen. Hoe moet de scheidsrechter nu reageren?

2. Een doelverdediger schiet de bal met kracht tegen een aanvaller aan. De aanvaller bevindt zich geheel achter de doellijn in de netruimte; de bal heeft hierbij de doellijn niet geheel gepasseerd. Wat beslist de scheidsrechter?

3. Een wisselspeler loopt zich warm achter zijn eigen doellijn. Op het moment dat de bal in het doel dreigt te gaan, loopt hij het veld in en slaat hij de bal met zijn handen uit het doel. Op deze wijze voorkomt hij dat er gescoord wordt door de tegenpartij. Wat beslist de scheidsrechter?

4. Tijdens een wedstrijd wordt door partij A een strafschop genomen. De bal gaat via de paal in het doel. De doelverdediger haalt de bal uit het net en maakt de scheidsrechter erop attent dat de bal kapot is. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

5. Om ervoor te zorgen dat de afstand van 9,15 meter in acht wordt genomen bij het nemen van een hoekschop, heeft de KNVB verplicht gesteld dat er een lijntje wordt aangebracht buiten het speelveld, loodrecht op de doellijn. Dat lijntje moet aangebracht worden:

6. Welke van de 4 onderstaande beweringen m.b.t. Regel 11 – Buitenspel is correct?

7. Een teamofficial, de coach, komt het veld in en tracht een tegenstander te schoppen. Hij mist echter en raakt de tegenstander dus niet. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

8. Een speler van Team A maakt t.h.v. de middencirkel een onbesuisde overtreding op zijn directe tegenstander. De scheidsrechter fluit en kent een directe vrije schop toe en wil de overtreder een gele kaart tonen. Voordat hij dit kan doen, neemt een speler van Team B snel de vrije schop en creëert daarmee een duidelijke scoringskans. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen?

9. De aanvoerder van een van de teams kan de wedstrijd wegens een blessure niet voortzetten. Geen van zijn teamgenoten wil zijn functie overnemen. Wat beslist de scheidsrechter?

10. Een wisselspeler loopt zich tijdens de wedstrijd nabij de zijlijn warm. Plotseling ziet hij de bal, nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor een handsbal, het veld uitrollen. Om nu te voorkomen dat de vrije schop snel genomen kan worden, trapt hij de bal nog verder weg het veld uit. Hoe zal de scheidsrechter nu handelen?

Vul hier bovenstaande code in. Dit is nodig om spam via de spelvragen quiz te voorkomen

Kent u alle spelregels uit het hoofd?

1. Een speler van de verdedigende partij, die zich buiten zijn eigen strafschopgebied bevindt, slaat een tegenstander, die zich binnen het strafschopgebied bevindt. Hoe handelt de scheidsrechter?

2. Welke van de volgende overtredingen door een speler moet bestraft worden met een indirecte vrije schop?

3. Tijdens een wedstrijd ziet een verdediger die de bal wil koppen dat hij er waarschijnlijk niet bij kan en steunt dan vervolgens op een teamgenoot en kopt vervolgens de bal. Hij doet dat in zijn strafschopgebied en onderbreekt daardoor een veelbelovende aanval van de tegenpartij. Wat zal de scheidsrechter volgens de regels moeten doen?

4. Op het moment dat de bal in het spel is, oefent een verdediger zware kritiek uit (niet beledigend) op een assistent-scheidsrechter. De verdediger staat in zijn strafschopgebied. Wat moet de scheidsrechter beslissen als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

5. Een speler van Team A mag inwerpen en doet dat heel erg snel. Een speler van Team B die met een andere bal in de handen binnen het speelveld staat gooit deze bal richting de wedstrijdbal die hij op een haar na mist. Dit heeft duidelijk invloed op het spel en de scheidsrechter fluit af. Hoe dient de scheidsrechter hierna te handelen?

6. Bij een 0-0 stand brengt de thuisclub 20 minuten voor tijd een wisselspeler in die bekend staat als een “vrijetrappen-specialist”. Tijdens de wissel zegt de aanvoerder tegen de scheidsrechter dat zij vanaf nu graag bij elke overtreding een vrije schop willen hebben en dat er dus voor zijn team geen voordeel meer toegepast hoeft te worden. Wat beslist de scheidsrechter?

7. Een wisselspeler komt zonder toestemming van de scheidsrechter vanaf de bank het speelveld inlopen en begaat onmiddellijk een onbesuisde overtreding op een tegenstander waarop als spelstraf een directe vrije schop staat. Hoe moet een scheidsrechter hier volgens de regels handelen?

8. Het spel is onderbroken voor het nemen van een hoekschop. Een wisselspeler, die in de rust zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, voert de spelhervatting uit. De bal komt bij een medespeler, die de bal in het doel kopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter dat de wisselspeler zich zonder toestemming van hem op het speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter?

9. Een aanvaller komt in balbezit nadat hij de bal onopzettelijk met de hand speelt en creëert daarmee een scoringskans.. Hij dribbelt met de bal het strafschopgebied in, speelt de bal naar een medespeler die vervolgens scoort. Wat beslist de scheidsrechter?

10. Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden met een directe vrije schop of strafschop?

Vul hier bovenstaande code in. Dit is nodig om spam via de spelvragen quiz te voorkomen

Kent u alle spelregels uit het hoofd?

1. De bal gaat over de zijlijn bij de middenlijn aan de zijde van de dug-outs. Partij A wil nu wisselen. De te vervangen speler verlaat het spel achter een doel en de wisselspeler blijft buiten het speelveld staan en wil meteen de inworp nemen. Mag hij dit doen?

2. Na een hoekschop komt de bal bij een groep spelers ter hoogte van de strafschopstip, een verdediger slaat nu met zijn hand de bal, maar op datzelfde moment werd deze verdediger in zijn rug geduwd door een aanvaller. De scheidsrechter onderbreekt het spel, maar wat moet hij nu beslissen?

3. De doelman van partij A, staande binnen zijn eigen strafschopgebied, slaat een tegenstander. Nadat dit heeft plaatsgevonden, rolt de bal over de zijlijn. De inworp wordt direct op correcte wijze uitgevoerd door de juiste partij. Pas nu ziet de scheidsrechter het vlagsignaal van zijn assistent en onderbreekt het spel. Na mondeling contact stuurt hij de doelman van het speelveld door het tonen van de rode kaart. Hoe zal de scheidsrechter het spel nu moeten hervatten?

4. Wanneer maakt een speler zich schuldig aan ernstig gemeen spel?

5. Tijdens het spel maakt een speler aan de scheidsrechter heel duidelijk dat hij even het speelveld wil verlaten om behandeld te worden aan een blessure. Op weg naar de zijkant komt de bal echter in zijn richting en de speler trapt de bal naar een medespeler, waarna hij verder loopt richting zijlijn.  Wat moet de scheidsrechter beslissen?

6. Net buiten het strafschopgebied trapt een verdediger met een te hooggeheven been de bal voor het hoofd van een aanvaller weg en raakt daarbij het hoofd van de aanvaller niet. De scheidsrechter fluit en geeft aan de speler die de vrije schop wil nemen aan, dat er gewacht moet worden op zijn fluitsignaal. Nadat hij de muur op de juiste afstand heeft gezet fluit hij, maar vergeet daarbij zijn arm in de lucht te steken. De bal wordt rechtstreeks in het doel getrapt. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

7. Er moet een spelerswissel plaatsvinden. Op het moment dat de te wisselen speler het speelveld heeft verlaten en op de bank wil gaan zitten, beledigt hij de assistent-scheidsrechter, die klaar staat met de wisselspeler en diens uitrusting aan het controleren is. De assistent-scheidsrechter laat dit via de headset aan de scheidsrechter weten. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

8. Er moet een strafschop worden genomen. Op het moment dat de bal wordt getrapt is de doelverdediger al enkele meters naar voren gestapt en de bal verdwijnt onder hem door in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

9. Op het moment dat aanvaller A op het doel schiet, staat een medespeler van A aan de rechterkant van het doel en binnen het speelveld buitenspel. De scheidsrechter is van oordeel dat de medespeler op dat moment niet actief bij het spel betrokken is. Het schot wordt door de doelverdediger gekeerd maar komt bij genoemde medespeler terecht en die trapt de bal vervolgens in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

10. Bij een bekerwedstrijd moet de beslissing vallen door het nemen van strafschoppen.  Uit de derde strafschop wordt gescoord en de scheidsrechter kent het doelpunt toe. De doelverdediger is het niet eens met deze beslissing omdat hij van mening is dat de bal de doellijn niet volledig heeft gepasseerd en hij beledigt op grove wijze de scheidsrechter. De scheidsrechter toont hem de rode kaart. Mag de doelverdediger nu worden vervangen door de reservedoelman die nog op de bank zit?

Vul hier bovenstaande code in. Dit is nodig om spam via de spelvragen quiz te voorkomen

Kent u alle spelregels uit het hoofd?

1. Op het moment dat de bal de grond raakt bij een scheidsrechtersbal, trapt een speler de bal rechtstreeks in eigen doel. Hoe moet het spel verder?

2. Welke van de onderstaande overtredingen moet bestraft worden met een indirecte vrije schop?

3. Een doelverdediger, staande binnen zijn eigen strafschopgebied maar buiten het doelgebied, slaat de bal die door een medespeler doelbewust met de voet is teruggespeeld, met de hand in het eigen doel. Wat beslist de scheidsrechter?

4. Wanneer is de tijd verstreken?

5. Tijdens een correct genomen vrije schop schiet een speler de bal snel met opzet voorzichtig tegen een tegenstander, die vlak voor de bal staat, aan, om de bal nogmaals te kunnen spelen. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

6. Op de speelhelft van partij A laat de scheidsrechter het spel hervatten door middel van een scheidsrechtersbal. De bal verlaat echter het speelveld over de zijlijn door een oneffenheid in het veld, voordat iemand de bal had kunnen spelen. Hoe hervat de scheidsrechter het spel nu?

7. Een verdediger, die verzorgd is bij de zijlijn, komt zonder toestemming van de scheidsrechter het speelveld in. Een aanvaller loopt op dat moment in het strafschopgebied van de tegenpartij met de bal aan de voet in de richting van het verlaten doel. De bal wordt hem echter correct afgenomen door de zojuist in het speelveld gekomen verdediger. Hoe dient de scheidsrechter te handelen?

8. Een speler die zich in buitenspelpositie bevindt verlaat het veld om te voorkomen dat hij voor zijn buitenspelpositie wordt bestraft. Als de bal door een medespeler wordt gespeeld en in zijn buurt komt, betreedt hij het veld weer en speelt de bal. Wat beslist de scheidsrechter?

9. De doelverdediger en een tegenstander komen met elkaar in botsing en raken beiden geblesseerd. De scheidsrechter staat voor beiden verzorging toe. Wat moet er vervolgens gebeuren?

10. Terwijl de bal hoog binnen het speelveld is boven de middenlijn, nadat de doelverdediger deze uit zijn handen in het veld heeft gebracht, ziet de scheidsrechter dat een speler geblesseerd is aan zijn hoofd. Hoe moet de scheidsrechter nu het spel hervatten nadat de speler verzorgd is?

Vul hier bovenstaande code in. Dit is nodig om spam via de spelvragen quiz te voorkomen

Kent u alle spelregels uit het hoofd?

1. Kort voor de aftrap merkt de 4e official dat er een op het wedstrijdformulier vermelde wisselspeler op het speelveld staat in plaats van een op het wedstrijdformulier vermelde speler, zonder dat dit aan de arbitrage is gemeld. De 4e official informeert de scheidsrechter via de headset. Wat moet de scheidsrechter nu doen?

2. De nemer van een strafschop komt tijdens zijn aanloop ten val, maar krabbelt snel op en na enkele passen schiet hij de bal in het doel. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

3. Tijdens een wedstrijd onderbreekt de scheidsrechter het spel omdat een speler te hoog trapt op het moment dat een tegenstander de bal wil koppen. Hoe moet het spel worden hervat als bij het trappen ook de tegenstander wordt geraakt?

4. Een wisselspeler, die zonder toestemming van de scheidsrechter zijn team heeft gecompleteerd, wordt in het strafschopgebied van de tegenpartij door een tegenstander op een buitensporige wijze tegen de benen geschopt. Op dat moment constateert de scheidsrechter, dat deze wisselspeler zich tegen de regels op het speelveld bevindt. Hoe reageert de scheidsrechter, als hij hiervoor het spel heeft onderbroken?

5. Bij een lichtwedstrijd wordt de doelverdediger verblind door het flitslicht van een fotograaf. De aanvallende partij weet nu te scoren. Wat beslist de scheidsrechter?

6. De doelnetten moeten niet te strakgespannen zijn. Zijn er nog meer voorschriften ten aanzien van de doelnetten?

7. Tijdens de rust beledigt een speler de scheidsrechter. De scheidsrechter sluit de speler uit voor de tweede helft en staat een invaller toe. Handelt hij juist?

8. Terwijl er een vrije schop genomen mag worden net buiten het strafschopgebied gaat een aanvaller een halve meter achter ‘het muurtje’ van 3 verdedigers staan om het blikveld van de doelverdediger te belemmeren. Wat beslist de scheidsrechter als de bal nu rechtstreeks in het doel wordt geschoten?

9. Een speler bevindt zich voor een blessurebehandeling buiten het speelveld aan de zijlijn. Vanuit die positie beledigt hij een tegenstander die binnen het speelveld loopt op grove wijze, omdat die speler hem de blessure heeft bezorgd. De scheidsrechter hoort dit en onderbreekt het spel. Hij toont de speler de rode kaart. Hoe wordt het spel nu hervat?

10. Een aanvaller is bij de aanval van zijn team in de doelnetruimte terecht gekomen. Als hij ziet dat een medespeler de bal op het doel gaat schieten, roept hij luid naar een tegenstander: ”Laat gaan die bal. Is voor mij” De bal gaat in het doel. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

Vul hier bovenstaande code in. Dit is nodig om spam via de spelvragen quiz te voorkomen

Kent u alle spelregels uit het hoofd?

1. De scheidsrechter onderbreekt het spel omdat hij zag dat een verdediger het speelveld verliet en één van de wisselspelers van de tegenpartij (die aan het warmlopen waren) in het gezicht spuwde. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen?

2. Na het scoren van een doelpunt zie je vaak dat een speler zijn shirt omhoogtrekt en op zijn onderkleding iets laat zien. Wat mag daarop staan?

3. Voor een bepaalde overtreding wordt een indirecte vrije schop toegekend. Dit is een juiste beslissing. De scheidsrechter geeft een fluitsignaal, maar vergeet zijn arm omhoog te steken. De bal wordt vervolgens van buiten het strafschopgebied direct in het doel van de tegenpartij geschoten. Welke beslissing neemt de scheidsrechter, als hij zijn fout bemerkt?

4. Een aanvaller heeft zich naast het doel buiten het speelveld begeven om zich zodoende aan buitenspel te onttrekken. Op het moment dat de doelverdediger de bal heeft opgevangen, komt deze speler weer het speelveld inlopen om te voorkomen dat de doelverdediger de bal uit zijn handen in het spel kan brengen. De scheidsrechter moet nu:

5. Tijdens de wedstrijd ontstaat ineens verwarring omdat een toeschouwer op een fluitje blaast. Wat beslist de scheidsrechter als een speler nabij de zijlijn de bal in zijn handen heeft genomen omdat hij van mening was dat de scheidsrechter had gefloten?

6. Mag een speler op hetzelfde moment worden aangevallen door twee tegenstanders?

7. Een doelverdediger wil de bal uitwerpen maar de gladde bal glijdt uit zijn handen. Een aanvaller komt nu snel toegelopen, maar de doelverdediger ziet echter nog net kans om de bal binnen zijn doelgebied weg te slaan, voordat de aanvaller de bal in het doel kan koppen. Wat zal de scheidsrechter beslissen?

8. Tijdens de rust wordt er gewisseld zonder dit aan de scheidsrechter te melden. De scheidsrechter merkt dit als na 5 minuten in de tweede helft de nieuwe speler aan de bal komt. Wat moet hij beslissen als het spel doorgaat?

9. Bij het nemen van een strafschop komt een aanvaller te vroeg in het strafschopgebied. De strafschop wordt door de doelverdediger tot hoekschop verwerkt. Wat beslist de scheidsrechter?

10. Tijdens het uitvoeren van een scheidsrechtersbal in het strafschopgebied trapt een verdediger een aanvaller net buiten het strafschopgebied. Op dat moment heeft de bal wel de grond geraakt, maar de bal is nog niet gespeeld of aangeraakt. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

Vul hier bovenstaande code in. Dit is nodig om spam via de spelvragen quiz te voorkomen

Kent u alle spelregels uit het hoofd?

1. Een veldspeler die een tegenstander vasthoudt, moet alleen worden bestraft met een directe vrije schop c.q. strafschop, indien dit:

2. De wedstrijd moet voor het nemen van een strafschop verlengd worden. De bal stuit vanaf de lat omlaag, raakt voor de doellijn de grond en verdwijnt vandaar door een oneffenheid in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?

3. Een aanvaller geeft de doelverdediger een schouderduw op het moment dat deze één voet van de grond heeft. De doelverdediger valt daardoor met bal en al in het doel. Wat beslist de scheidsrechter?

4. Een verdediger ontneemt een aanvaller een duidelijke scoringskans door op de schouder van een medespeler te steunen en op deze manier de bal weg te koppen voor de aanvaller, die op dat moment de bal in het verlaten doel wil koppen. Wat dient de scheidsrechter te doen?

5. De scheidsrechter constateert dat de speeltijd is verstreken. Voordat hij kans ziet om het eindsignaal te geven, ziet hij dat een verdediger binnen zijn eigen strafschopgebied een aanvaller slaat. Wat zal de scheidsrechter nu doen?

6. Als de doelverdediger de bal vanuit de hand wil uittrappen, wordt hij in zijn bewegingen gehinderd door een aanvaller die elke beweging volgt. Een verdediger wil zijn doelverdediger helpen en duwt de aanvaller met de borst opzij. De doelverdediger kan nu beter uittrappen. Hoe moet de scheidsrechter nu reageren?

7. Een speler neemt een vrije schop vanuit zijn eigen strafschopgebied. De bal is in het spel, nadat:

8. De aanvoerder van een van de teams kan de wedstrijd wegens een blessure niet voortzetten. Geen van zijn teamgenoten wil zijn functie overnemen. Wat beslist de scheidsrechter?

9. Een verdediger tracht met buitensporige inzet met zijn voet de bal bij een tegenstander voor de voeten weg te spelen. Dit lukt hem, doch door zijn actie komt de tegenstander ten val. Hoe dient de scheidsrechter hier te handelen?

10. De bal gaat niet ver van de middenlijn over de zijlijn. Voordat het team dat de inworp mag nemen, willen zij een wissel toepassen. De wissel gaat volgens de juiste procedure. De wisselspeler stapt 1 m het speelveld in en verlaat dat direct weer om de inworp te gaan nemen. Is dat toegestaan?

Vul hier bovenstaande code in. Dit is nodig om spam via de spelvragen quiz te voorkomen

Kent u alle spelregels uit het hoofd?

1. Welke vorm van reclame is toegestaan binnen de instructiezone?

2. De doelverdediger gooit de bal van binnen het eigen strafschopgebied opzettelijk en met kracht tegen een tegenstander aan, die binnen het speelveld, maar buiten het strafschopgebied staat. De scheidsrechter onderbreekt hiervoor het spel. Hoe wordt het spel hervat?

3. De verdedigende partij mag in het eigen strafschopgebied een vrije schop nemen. De doelverdediger plaatst de bal naar een medespeler, die de bal terugspeelt. Wat beslist de scheidsrechter?

4. Een aanvaller van partij A maakt binnen het strafschopgebied van partij B hands. Een verdediger van partij B speelt de bal nu uit de toegekende vrije schop richting de zijlijn naar een medespeler. Doordat de verdediger de bal niet goed raakt, verdwijnt de bal binnen het strafschopgebied over de doellijn. De bal is daarvoor eerst buiten het strafschopgebied geweest. Wat beslist de scheidsrechter?

5. De neutrale assistent-scheidsrechter steekt zijn vlag omhoog om aan te geven dat de bal de zijlijn geheel en al gepasseerd heeft. Voordat de scheidsrechter echter kan affluiten, ziet hij dat een verdediger binnen zijn strafschopgebied een tegenstander slaat. Wat moet de beslissing van de scheidsrechter zijn?

6. Een aanvaller loopt met de bal aan de voet het strafschopgebied in. Een verdediger probeert dit te verhinderen door de aanvaller al buiten het strafschopgebied aan zijn arm vast te houden. Wanneer beiden binnen het strafschopgebied zijn gekomen, laat de verdediger los, waardoor de aanvaller ten val komt. Wat beslist de scheidsrechter?

7. De doelverdediger neemt een doelschop. Van buiten het strafschopgebied komt de bal rechtstreeks bij hem terug, omdat de scheidsrechter de bal raakte. De doelverdediger speelt de bal nu met de hand. Er zijn verder geen tegenstanders in de buurt. Wat moet de scheidsrechter doen?

8. Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden met een indirecte vrije schop?

9. Gesteund door een harde wind in de rug trapt de doelverdediger van partij A een doelschop hoog en ver op de andere speelhelft. Een medespeler van de doelverdediger, die op het moment dat de bal wordt getrapt alleen nog de uitlopende doelverdediger van partij B voor zich heeft, rent achter de bal aan maar de bal stuit over de doelman heen in het doel zonder aangeraakt te zijn.
Wat moet de scheidsrechter beslissen?

10. Een verdediger speelt de bal bewust met zijn voet terug naar de doelverdediger. De doelverdediger wil onder druk van een aanvaller de bal wegschieten maar dit mislukt volledig waardoor de bal richting het lege doel rolt. De aanvaller wil de bal binnenschieten maar de doelverdediger is net op tijd bij de bal om deze met zijn hand weg te tikken. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

Vul hier bovenstaande code in. Dit is nodig om spam via de spelvragen quiz te voorkomen

Kent u alle spelregels uit het hoofd?

1. Op het moment dat de bal in het doelgebied is, raken twee spelers van verschillende teams met elkaar in gevecht op de rand van het doelgebied. De scheidsrechter onderbreekt het spel en toont beide spelers de rode kaart. Hoe en waar moet hij nu het spel hervatten?

2. Tijdens het spel slaat een speler vanuit het speelveld een assistent-scheidsrechter die op de zijlijn loopt.
Hoe zal het spel hervat moeten worden nadat de scheidsrechter het spel heeft onderbroken en de aanvaller een rode kaart heeft getoond?

3. Een inwerpende speler laat de bal per ongeluk vallen. De scheidsrechter ziet dit. De bal komt bij een tegenstander terecht. Hoe reageert de scheidsrechter?

4. De scheidsrechter moet een wedstrijd tijdelijk onderbreken, als de tijd die verloopt tussen het zien van een bliksemflits en de daaropvolgende donderslag minder is dan:

5. Een veldspeler neemt een doelschop, struikelt en speelt de bal, voordat deze buiten het strafschopgebied is, opzettelijk met de hand. Wat beslist de scheidsrechter?

6. Als bij een doelschop de bal nog niet buiten het strafschopgebied is, loopt een aanvaller, die op het moment van nemen buiten het strafschopgebied stond, de bal (binnen dit gebied) tegemoet. Een verdediger loopt met hem mee en geeft hem een schouderduw, terwijl de bal nog niet binnen speelbereik is. De scheidsrechter fluit af. Hoe hervat hij het spel?

7. Als een toeschouwer het veld oploopt, wordt hij door een speler hard in het gezicht geslagen. Het spel is gaande. Wat beslist de scheidsrechter als hij hiervoor het spel onderbreekt en de toeschouwer van het veld heeft laten verwijderen?

8. De spits van partij A ontvangt de bal rechtstreeks uit een doelschop van zijn partij. Hij heeft alleen nog de doelverdediger van partij B voor zich. Als hij op het doel schiet, laat deze doelverdediger de bal zonder meer lopen. Welke beslissing neemt de scheidsrechter?

9. Terwijl de bal in het spel is, blijft een speler kermend van de pijn op de grond liggen. Omdat hij denkt dat de blessure ernstig is, onderbreekt de scheidsrechter het spel om de speler te laten verzorgen. Deze springt echter op en loopt lachend weg. Wat zal de scheidsrechter moeten beslissen?

10. In de eerste helft toont de scheidsrechter een speler een gele kaart. De speler wordt tijdens de rust door de trainer gewisseld (met kennisgeving aan de scheidsrechter) en neemt na de pauze plaats in de dug-out. Tijdens de tweede helft loopt deze gewisselde speler vanaf de bank naar de zijlijn en maakt een zeer discriminerende opmerking in de richting van een tegenstander. De scheidsrechter fluit af, loopt naar de gewisselde speler toe en:

Vul hier bovenstaande code in. Dit is nodig om spam via de spelvragen quiz te voorkomen

Kent u alle spelregels uit het hoofd?

1. Voordat op het middenveld een vrije schop wordt genomen ziet de assistent-scheidsrechter dat een verdediger in zijn eigen strafschopgebied een tegenstander een klap in het gezicht geeft en steekt de vlag in de lucht. Echter, de vrije schop wordt genomen en pas dán reageert de scheidsrechter omdat hij via de headset door de assistent-scheidsrechter wordt geïnformeerd en hij fluit af. Wat moet de scheidsrechter nu beslissen?

2. Terwijl de bal in het spel is, spuwt de doelverdediger, die zich binnen het eigen strafschopgebied bevindt, een tegenstander, die zich buiten het strafschopgebied, maar binnen het speelveld bevindt, in het gezicht. Welke maatregelen moet de scheidsrechter nemen?

3. De doelverdediger stopt al vallend een schot van een aanvaller. Het schot is echter zo hard, dat de bal van zijn borst stuit. Op ongeveer 1 meter afstand staat een verdediger. Deze stopt de bal met de voet, waarna de doelverdediger de bal weer snel oppakt. Wat beslist de scheidsrechter?

4. Uit een hoekschop wordt de bal tegen de paal geschoten. Voordat een andere speler de bal aanraakt, wordt de terugkomende bal door de nemer van de hoekschop, via de doelverdediger, in het doel geschoten. Wat beslist de scheidsrechter?

5. Een aanvaller weet met de bal onder controle de laatste verdediger te passeren en gaat recht op het doel af. De doelverdediger rent nu zijn doel uit en brengt de aanvaller in het strafschopgebied met een duw op onreglementaire wijze ten val. Wat beslist de scheidsrechter?

6. Een strafschop kan worden toegekend:

7. Wie heeft de bevoegdheid om, staande binnen de instructiezone, aanwijzingen te geven?

8. Een doelverdediger schiet de bal met kracht tegen een aanvaller aan. De aanvaller bevindt zich geheel achter de doellijn in de netruimte; de bal heeft hierbij de doellijn niet geheel gepasseerd. Wat beslist de scheidsrechter?

9. Een speler wordt buiten het speelveld aan de zijlijn verzorgd. Zonder toestemming van de scheidsrechter betreedt hij het veld. De scheidsrechter ziet dit. Wat beslist de scheidsrechter als deze speler het spel verder niet beïnvloedt?

10. Bij welke van de onderstaande overtredingen moet het spel hervat worden met een indirecte vrije schop?

Vul hier bovenstaande code in. Dit is nodig om spam via de spelvragen quiz te voorkomen