Pre-loader
Scheidsrechtervereniging Winterswijk e.o.

Algemene index.php template

Het bestuur van de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. nodigt al haar leden uit voor de 73e algemene ledenvergadering. Deze zal worden gehouden op dinsdag 21 maart 2023, aanvang 20.00. Locatie: Sportpark Den Elshof. Clubgebouw SV Grol. Oude Winterswijkseweg 33 te Groenlo. De bescheiden van de penningmeester liggen vanaf 19.30 uur voor ieder lid ter inzage. De pauze zal door de voorzitter op een geschikt moment worden ingelast.

    Agenda:

 1. Opening door de voorzitter.
 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Vaststellen agenda.
 3. Verslag secretaris en vaststellen notulen van de 72e jaarvergadering.
 4. Verslag penningmeester en vaststellen balans en begroting voor het jaar 2023.
 5. Vaststellen contributie voor het jaar 2024. Het bestuur stelt voor deze niet te verhogen. De contributie in 2023 bedraagt € 45,00 voor leden ouder dan 18 jaar en € 15,00 voor leden tot 18jaar.
 6. Verslag van de kascommissie.
 7. Verkiezing kascommissie. De kascommissie bestaat uit de heren Wim Brandenbarg en Hans Jager en Marco Frank. Wim Brandenbarg is aftredend. Zijn plaats wordt  ingenomen door
 8. Sven Dorsthorst. Er dient een nieuwe reserve kascommissielid te worden benoemd.
 9. Beleid Bestuur.
 10. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Nando Smid en Gerrit Dekker. Tegenkandidaten voor het bestuur: uiterlijk indienen voor 01 maart 2023 bij de secretaris. Hiertoe is vereist een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door tenminste vijf (5) stemgerechtigde leden, hetgeen moet blijken uit hun handtekening, vergezeld van hun naam in blokletters.
 11. Huldiging jubilarissen.
 12. Verslag en verkiezing voetbalcommissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Gerard Schurink en Hans Veneberg. Voor verkiezingsprocedure: Zie bestuursverkiezing.
 13. Verslag en verkiezing evenementen commissie. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren Gerard van Geemen, Joop Spexgoor, Wim Mennink en Jan Elferink. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
 14.  Verslag en verkiezing commissie Werving en Behoud. Aftredend en herkiesbaar zijn de heren: Bryan van Leeuwen, Wessel ten Damme, Sven Dorsthorst en Raymond Niёnhuis. Voor verkiezingsprocedure: zie bestuursverkiezing.
 15.  Rondvraag.
 16.  Sluiting.

Het bestuur rekent op uw aanwezigheid. Het bijwonen van de Algemene Jaarvergadering is voor leden vanzelfsprekend. Mocht u onverhoopt verhinderd zijn, neemt u dan wel de moeite om u af te melden. Dit kan bij de secretaris of bij de penningmeester.

Email secretaris: secretaris@swowinterswijk.nl  06-38611551

Email penningmeester: jwelferink@kpnmail.nl    0543-521671

Op donderdag 15 december mocht de evenementencommissie na twee coronajaren de traditionele kerstbingo weer organiseren. Rond de 30 personen hadden de kou getrotseerd en waren aanwezig in de door Aly en Dick Wagendorp in prachtige kerstsfeer versierde kantine van A.S.V. De commissie had gezorgd voor een sneetje kerstbrood bij de koffie, beide aangeboden door het bestuur, en dit liet men zich wel smaken. Bakker Wim van de commissie had er blijkbaar goed zicht op, want er was zo goed als niks over van het brood.

Na de koffie werd de avond door voorzitter Nando geopend. Deze sprak de wens uit dat iedereen eigenlijk met een prijs naar huis zou kunnen gaan, maar zo werkt dat natuurlijk niet. Joop maakte daarna bekend wat de bordjes gingen kosten en hoe de avond verder zou verlopen. Wilfried had inmiddels al plaats genomen achter het bingo apparaat en was uitermate duidelijk in het opnoemen van de bingonummers. Er zouden in eerste instantie 7 rondes gespeeld worden, maar het werden er 8. Zoals altijd werd begonnen met een staande ronde, gevolgd door de lijnprijs, een letterprijs en natuurlijk de volle bingokaart.

De eerste ronde met kerstverlichting en een bingomolen, die werd gewonnen door Vincent Beunk, waarmee hij binnenkort vanwege zijn pensioen leeftijd tijd genoeg heeft om bingo te spelen met zijn kleinkinderen. Meestal ruilt Vincent zijn kaart met een ander omdat hij geen prijs heeft, maar daar was nu natuurlijk geen reden voor. De tweede ronde was een sportronde met een handdoek, een shirt en een jas. Aan de tafel waar Jos, Bryan, Aldert en Marc zaten, hoopte men dat Marc de handdoek zou winnen om deze te kunnen gebruiken als hij in de gelegenheid is om te trainen. Helaas voor Marc zat dit er niet in. Bij een van de staande rondes won Roy een kerstroos, maar hij was met fiets uit Neede gekomen en de kerstroos kan echt niet tegen vorst. Ik heb hem na afloop niet zien wegfietsen met de kerstroos, dus zal hij deze geruild of weggegeven hebben. T

ussen de rondes door zorgde Nando voor warme hapjes en kon iedereen een drankje nuttigen. Voor het gemak werd met munten gewerkt, waardoor men het achter de balie een stuk gemakkelijker had. Vaak zijn het dezelfde mensen die in de prijzen vallen en dat was dit jaar niet anders. Bij de laatste bingo ging Ruben Hilhorst met een aanhangwagen aan prijzen naar huis en nu was hij wederom een paar keer heel gelukkig met de balletjes. In de eerste vleesronde werd gespeeld om een haantje, een kleine vleesschaal en een kalkoen. Blijkbaar kon slager van Geemen wel aan kalkoenen komen, want volgens de berichten in de krant waren er vanwege de vogelgriep weinig kalkoenen in de aanbieding. De kalkoen bleef in Eibergen, want deze werd gewonnen door Janny, de wederhelft van onze trainer Ben. Ze was er wel mee in haar sas.

Ook Joep Dorsthorst viel dit keer in de prijzen. Er werd nog een gereedschapsronde gespeeld, een ronde met sterke drank en voor de finale ronde werd een extra ronde gespeeld met diverse prijzen. Tussendoor in de pauze werd Ay Wagendorp nog verrast met een vleesschaal voor al haar verdiensten op de donderdagavond in de kantine. Ook trainer Ben te Nijenhuis werd door de penningmeester verrast met een groot vleespakket vanwege het verzorgen van de trainingen op de donderdagavond. Ook hij was uitermate verrast door dit gebaar van de club. Maar wij zijn als vereniging al lang blij dat we iemand voor de groep hebben staan.

Toen was het zover! De finale-ronde met een schaal verse worst, een rollade en een grote vleesschaal zorgde voor veel spanning in de zaal. Het is mij ontgaan wie de schaal met verse worst heeft gewonnen, maar de rollade ging naar Bryan van Leeuwen en de grote vleesschotel naar Dick Wagendorp. Natuurlijk waren er enkelen die geen geluk hadden, maar desondanks genoten hebben van de zeer geslaagde en gezellige kerstbingo. Joop Spexgoor bedankte Wilfried voor het laten rollen van de balletjes en de mensen achter de bar voor de service op deze avond. Hij melde nog dat op 5 januari de nieuwjaarsreceptie gehouden zou worden en dat men vanaf kwart over zeven nog even kon trainen om daarna gezellig te proosten op het nieuwe jaar. De niet gebruikte munten kon men inleveren bij de penningmeester. Degenen die er om wat voor reden dan ook helaas niet bij konden zijn hebben weer een gezellige avond, uitstekend georganiseerd door de commissie van welzijn, gemist.

Een aanwezige op deze avond.

Noot webredactie: Door omstandigheden is het verslag van deze kerstbingo enigszins verlaat, maar willen wij deze u niet onthouden.

Nadat eerst de trainingsgroep, onder leiding van Ben te Nijenhuis, eerst de overtollige oliebollen en alcohol geprobeerd had er uit te lopen, middels een stevige training, begon hierna het Nieuwjaarstreffen. Zo’n 25 personen hadden zich hiervoor verzameld in de kantine van ASV. Toch mooi om elkaar weer te mogen ontmoeten.

Zo had Ruben Hilhorst zich laten afzakken vanuit Holten naar het ‘Eibergse’, ook Gerrit Dekker is momenteel met echtgenote Mientje ingezetende van Doetinchem. Ook hij had van Mientje toestemming gekregen om op dit treffen op te fleuren, met zijn aanwezigheid. Zij hadden het landelijke Almen ingeruild om in Doetinchem te gaan wonen. Zitten daar heel hoog in een appartement met een wijdse blik over Doetinchem. 

 

Heel wat welgemeende wensen voor het jaar 2023 gingen over en weer. Laten wij met zijn allen hopen dat dit jaar ons brengt wat wij er nu van verwachten. Maar gelukkig kunnen wij niet in de toekomst kijken en dat is soms ook maar goed ook. Aly stond zoals van ouds weer paraat, als onze kantine-dame, met ondersteuning van echtgenoot Dick. Ook had ik Jan Floors lid van servicegebied Oost intussen ontdekt. “ ja mensen dat is een nieuwe benaming van de KNVB voor het oude welbekende district Oost “. 

Ook Ben te Nijenhuis ook aanwezig, net als onze trouwe leden. Jammer dat wij zo weinig nieuwe gezichten zien op zulke avonden. Maar ja dit is een trend waarmee wij langzamerhand helaas rekening mee moeten houden. Iedereen is druk, druk met zich zelf. Persoonlijk vind ik dat erg jammer. Clubbelang is zó belangrijk.


Na eerst een appelflap met koffie/thee te hebben genuttigd heette onze voorzitter Nando Smid iedereen van harte welkom. Hij hoopte voor iedereen het allerbeste in dit nieuwe jaar, maar wat nog belangrijker was wenste iedereen een heel goede gezondheid toe. Na nog enkele huishoudelijke mededelingen. Het werd een leuke bijeenkomst. Het bestuur gaf een rondje en er waren hapjes en aan het eind van de avond een lekker warm broodje. Die waren afkomstig van onze sponsor “Harry’s snackcounter”.

Ik denk dat ik namens iedereen spreek dat ik het bestuur ondersteund door de evenementencommissie heel hartelijk dank voor deze geslaagde avond. En zij die er niet waren hebben weer veel gemist.

Willie Dorsthorst, erevoorzitter.

De Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. wenst al haar leden, donateurs, sponsoren en alle andere mensen de beste wensen voor het nieuwe jaar; 2023! Wij hopen iedereen zo snel mogelijk weer te kunnen verwelkomen tijdens de trainingen of tijdens de clubavonden.

Aanstaande donderdag 5 januari vindt de nieuwjaarsreceptie plaats. Daarom zal er vanaf 19.15 getraind worden tot ongeveer 20.15 uur. De receptie begint om ongeveer 20.30 uur.

Op donderdag 15 december aanstaande organiseert de evenementencommissie de jaarlijkse kerstbingo. Nadat deze een aantal jaar niet heeft kunnen plaatsvinden, hopen wij dat er veel mensen aanwezig zullen zijn tijdens deze editie. Alle leden zijn daarom samen met hun partners van harte uitgenodigd om deel te nemen. Inloop vanaf 19.30, aanvang 20.00! Voor de consumpties zullen er munten verkocht worden voor €2,00 per stuk.

Tot donderdag!!

Omstreeks kwart over zeven werden wij opgehaald door Aldert en begaven wij ons vol goede moed richting ‘de Schoppe’, een van de zalen van deTwee Bruggen gelegen in Miste, voor onze jaarlijkse bowlingavond. Het was er op de parkeerplaats zeer druk. Maar het bleek dat al het volk niet was gekomen voor de bowlingavond, maar voor een bruiloftsfeest, die in een van de andere zalen werd gehouden.

Ruim 30 personen waren aanwezig op de bowlingavond. Francis en Vincent Beunk hadden zich wegens een corona en griepachtige ziekte afgemeld. Na ontvangst kregen wij een kop koffie/thee met wat lekkers aangeboden van de organisatie. Joop Spexgoor heette namens de evenementencommissie iedereen van harte welkom. Aanwezig waren o.a. de trainer Ben te Nijenhuis en echtgenote en ook Remco Hoffman de nieuwe SB man die Johan ten Pas had opgevolgd, was aanwezig.

Jan Elferink had een indeling gemaakt, de vrouwleu zaten alleen in een groep en de rest was zo”n beetje op leeftijd ingedeeld. Jammer dat er geen groep was van 80 jarigen, waardoor ik mij moest trachten staande te houden in een jongere groep. Nadat wij voor het bowlen bestemde schoenen hadden aangedaan, kon de strijd beginnen. Daarbij horen de bekende klaagliederen bij, van de ballen zijn niet goed. De aanloopbaan is te glad en wat al niet meer. Dat ze er zelf schuld aan zijn dat het niet loopt, wordt vaak vergeten. De Olympische gedachte is dan ook vaak ver te zoeken. Toch zag ik nog heel wat strikes op deze avond.

De een gooit de bal met veel inzet, en de ander kijkt naar het resultaat. Door de blik die men werpt op het scorebord is vaak duidelijk hoe het is gegaan. Met de armen en vuisten gebald naar voren en een glimlach op het gezicht, dan is te zien dat het goed ging. Een wegwerpgebaar duidt vaak op een teleurstelling, maar ja mensen ook dat hoort er bij. Een en ander is natuurlijk belangrijk voor de einduitslag. Maar ook werd de inwendige mens niet vergeten. Herhaaldelijk werd rond gegaan met heerlijke hapjes. Een geste die zeer op prijs werd gesteld. Door Hans Jager, Rene Meinen, Erna Smit en Brayen van Leeuwen werden de punten geteld.
 

Ik was persoonlijk niet van plan om laatste te worden en zodoende de poedelprijs te winnen. Gelukkig waren er in mijn groep nog mensen die nog minder presteerden, os minder geluk hadden en die daar mee aan de haal gingen. Tot slot van de avond werden de behaalde punten van iedereen opgeteld en zodoende kwam men tot een uitslag. De winnares bij de dames werd Lies Dorsthorst, groep 1 Bryan van Leeuwen, Marco Frank en Aldert Ottens. Zij ontvingen een mooie vleesschotel als prijs.

De poedelprijzen waren er voor Aly Wagendorp, Ben te Nijenhuis, Raymond Nienhuis en Hans Veneberg. Zij ontvingen een paar karbonades. De puntentellers ontvingen ook nog een pakketje als dank voor hun inzet. Aan het einde bedankte de voorzitter de heer Nando Smit iedereen voor zijn of haar deelname, feliciteerde de genen die hadden gewonnen en bedankte de commissie van welzijn “ja zo noemt Nando deze commissie “, voor de organisatie van deze avond. Aan het slot van deze avond was er voor iedereen een heerlijk warm broodje tot afsluiting. Al met al een mooie en geslaagde avond. Bedankt mensen.
Willie Dorsthorst, erevoorzitter.

Ook komend jaar doet de Scheidsrechtersvereniging Winterswijk eo. mee met de actie ‘RABO Clubsupport’. Wij proberen met deze actie van de Rabobank een mooi bedrag bij elkaar te krijgen die wij kunnen besteden aan mooie activiteiten binnen onze vereniging.

Denk daarbij aan spelregelavonden bij verenigingen die bij ons aangesloten zijn. Verder kunnen wij met de opbrengst nieuwe scheidsrechters opleiden die wij vervolgens weer kunnen begeleiden. Als SWO werken wij iedere week aan onze conditie om deze te verbeteren, voor deze trainingen kunnen wij altijd nieuwe materialen aanschaffen. Verder regelen wij dat er diverse scheidsrechters-cursussen in de regio voor (club)scheidsrechters gehouden worden. Waarmee wij het te kort aan scheidsrechters proberen te verkleinen. Wij zijn actief in Aalten en buurtschappen, Groenlo en buurtschappen, Borculo en buurtschappen, Neede en buurtschappen, Ruurlo.

Hoe kun je jouw stem uitbrengen op de SWO?

Je kunt alleen stemmen op onze vereninging wanneer je een rekening hebt bij de Rabobank. Door in te loggen in de app of op onze website en via ‘Zelf regelen’ en vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo ClubSupport. Stemmen kan vanaf 7 t/m/ 25 september op de site van de rabobank. Klik hier.

Door onze vereniging werd op zaterdag 18 juni 2022 de eindmiddag georganiseerd op de het terrein van de atletiek vereniging A.S.V. Ondanks de vele afzeggingen, was toch nog een redelijk aantal leden met aanhang afgereisd naar de Bijenkamp, om deze middag mee te maken. Door de organisatie was er alles aan gedaan om het iedereen naar de zin te maken. Ik mag stellen dat dit goed is gelukt. Ondanks dat het warm was, deed iedereen die het nog kon, aan de spelletjes mee en natuurlijk ook aan de barbecue, aan het einde van de middag. Ook was er genoeg te drinken en was er gezorgd voor een ijskar, dit door onze hoofdsponsor, waar gratis ijs kon worden gehaald. Dus wij hadden niets te klagen.
Joop Spexgoor heette iedereen namens de organisatie van harte welkom en na enkele huishoudelijke mededelingen kon de middag beginnen. Wie hebben aldus Joop vijf spelletjes bedacht, waaraan jullie mogen deelnemen.  Ringgooien om verschillende palen heen, dan een aantal pionnen omschieten, tennis , hierbij proberen het tennisballetje een keer op een verhoging te laten stuiteren op weg naar je tegenstander. Dan een zachte bal vanaf een pion proberen zover mogelijk weg te slaan, dit leek meer op de afslag bij golven. Bij de v.v. MEC had men een mooi geschilderd zeil geleend waarin een aantal gaten zaten. Als het  lukt de een zachte bal daar door te schieten kreeg men de punten die bij het betreffende gat stonden. Dit van 2 tot 10. De deelnemers met een goede traptechniek en soms een dosis geluk konden zich daar mooi punten behalen.

De deelnemers waren in groepen van 5 personen per groep ingedeeld door Bryan van Leeuwen. Ik zat in een leuke groep met Erna, Lucie, Bryan, Dick en Gerard  die geweldig hun best deden. Persoonlijk vond ik het bal door de gaten in het zeil schieten het mooiste. Maar als je dan 2 keer de bal door de 10 schiet en ook een keer door de 6, ja dan voelt dit toch wel lekker aan. Je hoeft daar geen techniek voor te hebben maar veel geluk. Al gold voor de meesten, deelnemen is belangrijker dan te winnen. Vaak komt er een stukje geluk bij kijken, Maar de spelletjes werd door iedereen wel gewaardeerd en dat is belangrijk.

Voordat de barbecue begon zat iedereen gezellig bij elkaar onder het genot van een drankje. Wilfried Hoitink zorgde er voor dat niemand wat tekort kwam. Ook voor het ijs was er grote belangstelling. Maar wat wil je, zo koel je lekker af met een ijsje erbij.

Intussen was door de commissie de punten opgeteld van wel team zich het beste had getoond tijdens de spelletjes of het meeste geluk had gehad. Team drie bestaande uit de jongelingen Teun met vriendin Roos, Sven, Stijn, Kay en Kyon bleken de winnaars te zijn van de spelletjes en kregen allen een vaantje overhandigd van Joop Spexgoor. Daarna werden leden naar voren geroepen die zich hadden ingespannen als trainer op de donderdagavond.


Dick, Vincent, Bryan en niet te vergeten Aly werden in het zonnetje gezet en hun werd een vleespakket overhandigd en voor Aly waren er uiteraard bloemen.

Joop Spexgoor die ook een vleespakketje kreeg gaf hem door aan de voorzitter Nando Smid, dit als dank, voor het vele werk dat hij verricht als voorzitter voor de vereniging.
Daarna gingen Nando Smid en Gerard Schurink als meester koks hun kunsten vertonen bij de barbecue. Ik moet zeggen dat alles prima smaakte. Kwam ook door hun vakmanschap.

Het was de voorzitter Nando Smid die de commissie bedankte voor deze middag. Alles was
prima voor elkaar. Een smet op deze middag was, dat de penningmeester niet aanwezig was.
Hij was naar huis geroepen, omdat echtgenote Willemien was gevallen en haar heup had gebroken. Hieraan is zij inmiddels met succes aan geopereerd. De mensen, die er waren bedankt voor jullie komst, organisatie bedankt voor het gebodene. En zij die er niet waren “ja en ik schrijf dat iedere keer weer “ hebben veel gemist.

Willie Dorsthorst, erevoorzitter.

De evenementencommissie nodigt alle leden & partners uit voor de jaarlijkse slotdag Deze zal gehouden worden op zaterdag 18 juni as. Aanvang: 16.00 uur. Op deze slotdag zullen wij gezamenlijk terugkijken op wederom een bewogen seizoen, waarin ook nu het seizoen korte tijd onderbroken werd. Daarnaast zal de nieuwe trainer zich gaan voorstellen. Dus komt allen!

De activiteitencommissie zal voor de slotdag een mooie activiteit organiseren waaraan iedereen mee kan doen. De activiteitencommissie ziet jouw aanmelding graag tegemoet. Kom je alleen of samen met jouw partner? Aanmelden kan tot en met komende donderdag bij Aly in de kantine of t/m maandag 13 juni bij Jan Elferink via onderstaand mailadres.

Voor wie: alle leden + partner.

Datum & tijd: 18 juni 2022, aanvang 16.00 uur.

Locatie: ASV Eibergen, Rietmolenseweg 6a 7151MD Eibergen .

Opgeven verplicht: dit kan t/m 13 juni aanstaande bij Jan Elferink, jwelferink@kpnmail.nl.

Iedere maand publiceren wij 10 spelregelvragen op onze website. Deze vragen zijn maandelijks onderdeel van de SWO-spelregelcompetitie. Iedere maand (van september t/m juni) zijn er per vraag 10 punten te verdienen, onderstaande serie zal dus de laatste zijn van dit seizoen. In juli maken we de eindstand op en zal er blijken wie er het hoogste is geëindigd. Met deze competitie/vragen zijn er geen prijzen te verdienen, het is enkel voor de eer. De huidige tussenstand vind je op de pagina met de stand: klik hier.

Kent u alle spelregels uit het hoofd?

1. Als de doelverdediger de bal vanuit de hand wil uittrappen, wordt hij in zijn bewegingen gehinderd door een aanvaller die elke beweging volgt. Een verdediger wil zijn doelverdediger helpen en duwt de aanvaller met de borst opzij. De doelverdediger kan nu beter uittrappen. Hoe moet de scheidsrechter nu reageren?

2. Een doelverdediger schiet de bal met kracht tegen een aanvaller aan. De aanvaller bevindt zich geheel achter de doellijn in de netruimte; de bal heeft hierbij de doellijn niet geheel gepasseerd. Wat beslist de scheidsrechter?

3. Een wisselspeler loopt zich warm achter zijn eigen doellijn. Op het moment dat de bal in het doel dreigt te gaan, loopt hij het veld in en slaat hij de bal met zijn handen uit het doel. Op deze wijze voorkomt hij dat er gescoord wordt door de tegenpartij. Wat beslist de scheidsrechter?

4. Tijdens een wedstrijd wordt door partij A een strafschop genomen. De bal gaat via de paal in het doel. De doelverdediger haalt de bal uit het net en maakt de scheidsrechter erop attent dat de bal kapot is. Wat moet de scheidsrechter beslissen?

5. Om ervoor te zorgen dat de afstand van 9,15 meter in acht wordt genomen bij het nemen van een hoekschop, heeft de KNVB verplicht gesteld dat er een lijntje wordt aangebracht buiten het speelveld, loodrecht op de doellijn. Dat lijntje moet aangebracht worden:

6. Welke van de 4 onderstaande beweringen m.b.t. Regel 11 – Buitenspel is correct?

7. Een teamofficial, de coach, komt het veld in en tracht een tegenstander te schoppen. Hij mist echter en raakt de tegenstander dus niet. Wat zal de scheidsrechter nu moeten beslissen?

8. Een speler van Team A maakt t.h.v. de middencirkel een onbesuisde overtreding op zijn directe tegenstander. De scheidsrechter fluit en kent een directe vrije schop toe en wil de overtreder een gele kaart tonen. Voordat hij dit kan doen, neemt een speler van Team B snel de vrije schop en creëert daarmee een duidelijke scoringskans. Hoe zal de scheidsrechter nu moeten handelen?

9. De aanvoerder van een van de teams kan de wedstrijd wegens een blessure niet voortzetten. Geen van zijn teamgenoten wil zijn functie overnemen. Wat beslist de scheidsrechter?

10. Een wisselspeler loopt zich tijdens de wedstrijd nabij de zijlijn warm. Plotseling ziet hij de bal, nadat de scheidsrechter heeft gefloten voor een handsbal, het veld uitrollen. Om nu te voorkomen dat de vrije schop snel genomen kan worden, trapt hij de bal nog verder weg het veld uit. Hoe zal de scheidsrechter nu handelen?

Vul hier bovenstaande code in. Dit is nodig om spam via de spelvragen quiz te voorkomen

Naam*
Vereniging*
Emailadres*